Zorg Dichterbij: zorgvernieuwing door nauwe samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek

19-12-2022

Hilversum, 16 december 2022 - Vandaag wordt het programma Zorg Dichterbij in de regio Gooi en Vechtstreek afgerond. Om de toenemende druk op de zorg in de regio het hoofd te bieden, werkten Tergooi MC, de huisartsen, Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), apothekers, paramedici en zorgverzekeraar Zilveren Kruis samen aan zorgtransformatie. In drie jaar tijd hebben zij bijna 20% van de ziekenhuiszorg dichter bij de patiënt gebracht, waardoor ruimte is ontstaan voor andere zorg. Dit is gerealiseerd door betere samenwerking, de inzet van digitale middelen en scherpere keuzes. Momenteel werken de zorgpartners in de regio aan een gezamenlijk vervolg dat in 2023 van start zal gaan.

""

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Vanuit de overtuiging dat de zorg alleen toegankelijk en betaalbaar kan blijven als die dichter bij de patiënt wordt georganiseerd, werd het programma Zorg Dichterbij opgezet. Samen met Zilveren Kruis stelde Tergooi MC zich in 2018 ten doel om 20% van de ziekenhuiszorg te verplaatsen, vervangen en voorkomen. Bijvoorbeeld door al eerder in te zetten op andere zorg in de eerste lijn, of samen met de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) te bekijken welke zorg in de verplegings- en verzorgingshuizen of zelfs bij de patiënt thuis geleverd kon worden. Hiermee was Zorg Dichterbij de vertaling van Juiste Zorg op de Juiste Plek. Ook werd volop gebruikt gemaakt van nieuwe medisch-technologische mogelijkheden en dachten patiënten actief mee met de voorgestelde zorgvernieuwingen.

Regionale samenwerking

De zorgvernieuwing was alleen mogelijk door samenwerking van alle zorgpartners in de regio, iets wat niet makkelijk en vanzelfsprekend is. Uiteindelijk werd deze uitdaging de grootste succesfactor. Godfried Verkerk, voorzitter van de raad van bestuur van Vivium Zorggroep: ‘Zorg Dichterbij heeft de onderlinge relaties van de zorginstellingen in de Gooi en Vechtstreek enorm verbeterd. We zijn echt gaan samenwerken.’ Volgens René Batenburg, medisch directeur Regionale Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken (RHOGO), heeft die samenwerking ook echt iets opgeleverd. ‘Neem het meekijkconsult waarmee een huisarts eenvoudig en laagdrempelig digitaal een vraag kan stellen aan
een specialist. Dat bespaart heel veel verwijzingen.’

Innovatiekracht

Jan-Willem Hofman, regiocoördinator zorginkoop bij Zilveren Kruis: ‘Onze afspraken uit 2018 sluiten naadloos aan bij het onlangs ondertekende Integraal Zorgakkoord (IZA). Er ligt nu een hele mooie basis om de verdere transformatie in de regio samen vorm te geven.’ Daar is Janneke Brink-Daamen, voorzitter raad van bestuur Tergooi MC, het volledig mee eens: ‘In de loop van 2023 starten we als zorgpartners in de regio een nieuw programma. Alle partijen zijn nu vanaf het begin betrokken en het wordt gefinancierd door de regio, met regiobrede doelstellingen die aansluiten op de koers uit het IZA. We werken samen aan Passende Zorg in onze regio om domeinoverschrijdend de beste zorg
rondom onze patiënten te leveren. Dus onze innovatiekracht houden we nog heel lang vast!’

Resultaten en kennisdeling

Uiteindelijk zijn er binnen het programma 135 projecten gestart, waarvan er meer dan 80 zijn opgeschaald tot reguliere zorg. Voor het ziekenhuis leidt dit tot een reductie van zo’n 60.000 polikliniekbezoeken en 9.500 ligdagen. Dit samen kan worden vertaald naar structurele extra zorg die verleend kan worden ter waarde van ongeveer 6,5 miljoen. Naast deze harde cijfers is er nog veel meer bereikt: meer werkplezier en een betere samenwerking tussen zorgprofessionals en organisaties, meer kennisdeling en duurzamere zorg in de regio. Kennisdeling was van meet af aan een belangrijke pijler van het programma. De resultaten zijn dan ook uitgebreid omschreven in een online evaluatie en een digitaal magazine met verhalen en interviews. Beide hebben als doel ervaringen te delen en anderen te inspireren.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: