Zilveren Kruis bespaart verzekerden 1,1 miljoen wachtdagen Verzekerden gemiddeld 9 weken sneller geholpen

17-01-2024

Leiden, 17 januari 2024 - Ondanks een stijgende zorgvraag en tekort aan personeel in de zorg, heeft Zilveren Kruis in 2023 opnieuw een recordaantal wachtdagen voor haar verzekerden bespaard. Zilveren Kruis informeert verzekerden op verschillende manieren over Zorgbemiddeling. En met resultaat! “Verzekerden weten ons steeds beter te vinden. De collega’s hebben afgelopen jaar voor 17.850 verzekerden de wachttijd verkort. Ruim 1,1 miljoen wachtdagen in totaal,” aldus Peter Langenbach, directeur Zorginkoop. “Dat is 44% meer dan in 2022.”

Top 5 bemiddelingen 

Zilveren Kruis wordt vooral benaderd door verzekerden voor bemiddeling bij GGZ en ziekenhuiszorg.  
Langenbach: “Het lukte ons in 80% van de gevallen de wachttijd met gemiddeld 9 weken te verkorten. De meeste verzekerden vragen hulp bij een kortere wachttijd voor ziekenhuiszorg. Het gaat dan vooral om oogheelkunde, heelkunde, radiologie, orthopedie en neurologie. In 40% van de gevallen wordt een behandelplek gevonden in een zelfstandig behandelcentrum. De rest kan sneller terecht in een  ziekenhuis.” 

Besparing voor werkgevers

Niet alleen voor verzekerden is het fijn om waar mogelijk en nodig sneller geholpen te worden. Voor werkgevers betekent het een lager ziekteverzuim en lagere kosten. Zilveren Kruis bespaarde in 2023 circa 20 miljoen euro voor werkgevers, omdat medewerkers minder lang verzuimden.   

Meer dan verkorten wachttijd

Al een aantal jaar stijgt het aantal verzekerden dat zorgbemiddeling belt. Niet alleen voor hulp bij een kortere wachttijd. Langenbach: “We helpen namelijk ook bij het vinden van een huisarts, bijvoorbeeld na een verhuizing. Afgelopen jaar hielpen we 5.650 verzekerden aan een nieuwe huisarts.  
Daarnaast maken we voor 30 verschillende aandoeningen een persoonlijk zorgrapport. In de zorgrapporten worden verschillende ziekenhuizen met elkaar vergeleken op basis van kwaliteitsinformatie die we beschikbaar hebben. Zoals het aantal operaties dat jaarlijks wordt uitgevoerd, het resultaat van de behandeling en beoordelingen van patiënten. Zo kunnen verzekerden een aantal ziekenhuizen vergelijken. Hiermee hielpen we in 2023 ruim 330 verzekerden bij het kiezen van een ziekenhuis.”

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: