Wachtkracht

13-05-2024
Wachtkracht bewijst dat niet alles met zorg opgelost hoeft te worden: inwoners Zwolle met ggz-hulpvraag tijdens wachten al geholpen in sociaal domein.

De resultaten van een jaar Wachtkracht in de gemeente Zwolle zijn veelbelovend. Dit unieke, domeinoverstijgende initiatief om mensen op de ggz-wachtlijst zo snel mogelijk te laten starten met hun weg naar herstel, wordt door cliënten met een 8,4 gewaardeerd. Wachtkracht bewijst dat het samen beter kan. Een op de vier mensen op de wachtlijst maakte gebruik van het aanbod voor een verkennend gesprek. Het afgelopen jaar hebben de ervaringsdeskundige professionals met bijna 200 mensen dit gesprek gevoerd. Ruim de helft daarvan hebben ze opties in de sociale basis kunnen aanbieden. In 5% van de gevallen bleek een ggz-traject zelfs niet meer nodig. Wachtkracht laat zien dat domeinoverstijgend werken loont en dat niet alles met zorg opgelost hoeft te worden. De gesprekken van Wachtkracht zijn te vergelijken met het verkennend gesprek dat vanaf 2025 voor elke inwoner in Nederland beschikbaar is. Met het verschil dat de focus van Wachtkracht ligt in oplossingen in het sociaal domein.

Hoe werkt Wachtkracht?

Als mensen op de wachtlijst staan bij een ggz-instelling, worden zij actief gewezen op de mogelijkheid van Wachtkracht. Bij interesse krijgen ze binnen twee weken een verkennend gesprek met een ervaringsdeskundige. Zo kunnen ze hun verhaal kwijt en de ervaringsdeskundige wijst ze de weg naar bijvoorbeeld een passende dagbesteding om meer structuur in de dag te krijgen of legt verbindingen in het sociaal domein. De ervaringen tot nu toe zijn positief én veelbelovend. Zo werd bijvoorbeeld bij 14% van de mensen die een verkennend gesprek voerden de wachttijd verkort. Het bieden van een luisterend oor en het geven van tips en advies zorgt vaak al voor verlichting en het voorkomt verergering of opstapeling van problemen. En soms blijkt een ggz-traject zelfs niet meer nodig.

Quotes betrokken partijen Wachtkracht

Fleur Landsmeer is ervaringsdeskundige bij Wachtkracht en weet uit eigen ervaring hoe belangrijk een gesprek van mens tot mens is: ‘De kracht van Wachtkracht is dat wij mensen kunnen zien voor wie ze zijn op het moment dat ze hulp vragen. Het belangrijkste is dat ze iemand hebben bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen, dus dat ze gehoord en gezien worden. We helpen ze ook met koppelingen maken naar het sociaal domein. Dus het zorgen voor dagbesteding, financiële ondersteuning, mogelijk een buddy, dat soort dingen.’

Wethouder Dorrit de Jong van de Gemeente Zwolle reageert enthousiast ‘Ik had alle vertrouwen in Wachtkracht, maar deze resultaten overtreffen de verwachtingen. Dat Wachtkracht in de praktijk écht meerwaarde heeft, is natuurlijk heel mooi. Ik ben blij dat de inwoners van Zwolle hierdoor korter hoeven te wachten en sneller geholpen worden. Wachtkracht geeft ze perspectief als ze in een lastige periode zitten. En dat is juist zo hard nodig. ’

Ook Erik Koekoek, gemeente adviseur van Zilveren Kruis is positief gestemd ‘Het is een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen het sociaal domein én zorg. Mooi dat de resultaten laten zien dat het mensen helpt en dat de wachttijd zinvol wordt benut waardoor sommigen zelfs geen ggz zorg meer nodig hebben. Daarmee vermindert de druk bij hulpverleners in de ggz. Het is het bewijs dat het samen kán. En dat niet alles met zorg opgelost hoeft te worden. Precies wat we ook voor ogen hebben binnen het netwerk Samen Gezond IJssel-Vecht. Dit is de regionale netwerkorganisatie waarin we met organisaties uit de zorg, welzijn en overheidsorganisaties samen werken aan houdbare zorg op de lange termijn. ’

Video Wachtkracht

Bekijk de video waarin o.a. ervaringsdeskundige Fleur uitleg geeft over Wachtkracht.

Feiten en cijfers

1 jaar Wachtkracht in feiten en cijfers:

  • Ruim 50% van de deelnemers is doorgeleid naar opties in de sociale basis
  • Wachttijd verkort bij 14% van mensen die verkennend gesprek bij Wachtkracht hebben gehad
  • 5 % geen ggz-behandeling meer nodig
  • Per jaar 20 tot 25 ervaringsdeskundige vrijwilligers inzetten voor 30 tot 40 mensen die op de wachtlijst staan.
  • Gemiddelde waardering 8,4
  • Ambitie: groei > per jaar ten minste 2 ggz-organisaties instrueren over Wachtkracht
  • Per jaar 150 tot 200 mensen na aanmelding bij de ggz een verkennend gesprek. Tot 1 april 2024 – bijna 200 personen gesproken
  • Gemiddelde wachttijd tot intake versus verkennend gesprek = varieert van enkele maanden tot een jaar van intake tot behandeling. Binnen 2 weken al een verkennend gesprek bij Wachtkracht.

Wie maken Wachtkracht mogelijk?

Wachtkracht is een initiatief van WerV (de sociaal werk-tak van de Dimence Groep), Prisma Psychologie en PsyQ Zwolle (onderdeel van Lentis). De Gemeente Zwolle en Zilveren Kruis (en diens innovatiestichting SAG) zijn betrokken en financieren het project, dat loopt tot april 2025.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: