Zilveren Kruis steunt tweesporenbeleid geboortezorg

17-05-2022
De geboortezorg staat voor grote uitdagingen, met name op het gebied van capaciteit en perinatale sterfte. Om conform de 'zorgstandaard integrale geboortezorg' de beste zorg voor moeder en kind te leveren, is nauwe samenwerking tussen de daarbij betrokken zorgprofessionals vereist. De zorgverzekeraars steunen de keuze van de minister om twee bekostigingsmodellen mogelijk te maken. Zowel via integrale bekostiging als monodisciplinair. 
""

Net als alle zorgverzekeraars, is ook Zilveren Kruis blij met de beslissing van minister Kuipers (VWS) om de integrale bekostiging waarmee de afgelopen jaren succesvol is geëxperimenteerd regulier te maken.
 
In vergelijking met andere landen stierven er tien tot vijftien jaar geleden in Nederland veel meer baby’s rond de geboorte. Na nieuw beleid en betere samenwerking tussen geboortezorgpartijen daalde de babysterfte sterk. De daling is gestopt en de babysterfte neemt nu weer toe (RIVM, Beter weten: Een beter begin). Om deze trend te keren is intensieve samenwerking tussen de daarbij betrokken zorgprofessionals vereist. Integrale bekostiging is daarvan een uitwerking.

Twee manieren van bekostigen geboortezorg

De zorgverzekeraars steunen de keuze van de minister om twee bekostigingsmodellen mogelijk te maken, zowel via integrale bekostiging als monodisciplinair. Benadrukt moet worden dat de laatste blijft bestaan. Waar deze de integrale samenwerking versterkt, wordt de monodisciplinaire bekostiging door de zorgverzekeraars ook verder doorontwikkeld. Zo zijn de zorgverzekeraars nauw betrokken bij de implementatie van de CTG en centering pregnancy binnen de monodisciplinaire bekostiging.

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: