Samen aan de slag voor toekomstbestendige VVT-zorg in de Gooi & Vechtstreek - Almere Tien organisaties en Zilveren Kruis slaan handen ineen

26-11-2021

Tien VVT-instellingen* (verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen) en Zilveren Kruis slaan de handen ineen voor toekomstbestendige zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen in de Gooi & Vechtstreek en Almere. De komende vier jaar gaan zij gezamenlijk aan de slag met het mogelijk maken van de ziekenhuis verplaatste zorg, het verpleeghuis thuis en de bemensing van deze zorg. 

""

Doel van deze transformatie is een deel van de groeiende zorgvraag in de regio op te vangen en bij te dragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van zorg in de toekomst. Godfried Verkerk tekende vanmorgen namens de Raad van Bestuur van Vivium Zorggroep:
“Het zorglandschap in de regio Gooi & Vechtstreek – Almere verandert. Het aantal ouderen stijgt de komende jaren sterk en de zorgvraag wordt complexer in de regio Gooi & Vechtstreek. Tegelijkertijd hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt, terwijl de vraag naar medewerkers groter wordt.”
De VVT-organisaties staan in de regio voor stevige uitdagingen en regionale samenwerking is nodig om de vraagstukken van nu en straks het hoofd te kunnen bieden. Verkerk: “Daarom zetten we de komende jaren gezamenlijk nog meer in op trainen en opleiden, dan we nu al doen. Maar er is meer. De zorgorganisaties zijn steeds beter in staat om zorg bij mensen thuis leveren, ook als de vraag complex is. Het ‘ziekenhuis thuis’ vergt meer specialistische en complexe expertise van wijkteams. En het ‘verpleeghuis thuis’ doet een extra beroep op de regiefunctie van het wijkteam. Daarnaast bieden innovatieve toepassingen en nieuwe manieren van werken kansen voor de toekomst.”

Georgette Fijneman, directievoorzitter, tekende vandaag namens Zilveren Kruis.
“In ons verkiezingsmanifest en ons appèl ‘alle ouderen een gezond thuis’ brengen wij de boodschap dat het mogelijk maken om ouderen langer thuis te laten wonen èn het versnellen van de beweging van zorg naar huis essentieel zijn om ons zorgstelsel toekomstbestendig te maken. Maar geen zorgaanbieder of verzekeraar kan dat alleen voor elkaar krijgen. We moeten het samen doen. En dat is juist de kracht van dit programma, gezamenlijkheid. Tien regionale VVT-zorgaanbieders doen mee. Er kunnen zo dus echt stappen worden gezet”, aldus Fijneman.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: