St. Antonius en Zilveren Kruis sluiten opnieuw meerjarencontract

14-12-2023
Deze week hebben het St. Antonius Ziekenhuis en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een handtekening gezet onder een nieuwe meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan afspraken over hoe zij ook in de komende drie jaar samen de zorg verder vernieuwen. Veranderingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat er genoeg zorg is voor de groeiende groep mensen die zorg nodig heeft. 
""

Kansen hiervoor zien beide partijen in: het hybride (op verschillende manieren) aanbieden van zorg, sterk te focussen op passende zorg en waar het kan zorg te verplaatsen naar de regio of thuis.

Zorg vernieuwen doen beide organisaties al langer samen. “Onze gezamenlijk ambitie om voorop te lopen in de noodzakelijke transformatie heeft de afgelopen drie jaar veel opgeleverd”, aldus Marc Koster, bestuurslid van het St. Antonius. De forse groei in de vraag naar zorg was in 2020 voor het St. Antonius aanleiding om te starten met het programma Juiste Zorg, Juiste Plaats, Juiste Kosten (JZJPJK). Dit vertaalde zich in een meerjarenovereenkomst met Zilveren Kruis met als hoofddoel: aan meer patiënten zorg bieden tegen gelijke kosten.

Meer zorg tegen gelijke kosten

Koster: “Het programma werd de motor om de zorg anders te gaan organiseren. Vanuit onze zorgprofessionals zelf, met kwaliteitsverbetering en gezondheidswinst voor de patiënt als leidende principes. En met succes. In de periode 2020-2023 is het gelukt om met gelijke kosten aan meer patiënten zorg te bieden over de hele breedte van de zorg.”  Bijvoorbeeld door meer pacemakeroperaties in dagbehandeling te doen, waardoor patiënten niet opgenomen hoeven te worden. En door de conservatieve behandeling bij nierfalen voor een specifieke patiëntengroep. En zo zijn er meer mooie resultaten. Eind 2023 stopt het programma JZJPJK, maar beide partijen gaan door m et hun intensieve samenwerking.

Stap verder

Roland Eising, senior manager inkoop bij Zilveren Kruis: “De stijgende zorgvraag in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat we met elkaar deze succesvolle transformatie moeten voortzetten. En het kan ook! Opnieuw hebben we daarover afspraken gemaakt met doelstellingen voor de periode 2024-2026. We zien mogelijkheden om de zorgtransformatie nog een stap verder te brengen. Met zorg- en welzijnspartijen in de regio. Het Regioplan dat deze maand door de regio opgeleverd wordt, zal concrete aanknopingspunten bieden om voornamelijk in de keten de zorg verder vorm te geven en te verbeteren.”

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: