Toegang tot zorg door, passende zorg, hervormen en verbinden In 2023 steunden de innovatiefondsen verbonden aan Zilveren Kruis 50 initiatieven met een totale financiële bijdrage van ruim € 1.1 miljoen

14-05-2024

Wachtkracht, qwiek-up, De vrijwilligers Centrale Amsterdam en ‘Hulp achter de voordeur’. Een greep uit de initiatieven die in 2023 financiële steun ontvingen van de innovatiefondsen verbonden aan Zilveren Kruis. 
De drie fondsen, SAG, Fonds SGS en Stichting Theia, geven elk jaar financiële steun aan initiatieven die bijdragen aan het vernieuwen van zorg en het verbeteren van gezondheid. Met als doel de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Afgelopen jaar steunden zij 50 initiatieven met een totale financiële bijdrage van ruim € 1.1 miljoen.

""

De initiatieven die steun ontvingen verschillen, maar dragen allemaal bij aan het behoud van toegang tot zorg. Zoals Wachtkracht, een mooi voorbeeld van dat zorg niet altijd de oplossing is voor iemands probleem. Én dat samenwerking tussen zorg en sociaal domein veel kan brengen. Vanuit Wachtkracht worden mensen die op de wachtlijst staan voor GGZ zorg benaderd vanuit het sociaal domein. Mensen kunnen alvast hun verhaal vertellen, en krijgen tegelijkertijd tips/hulp op weg naar bijvoorbeeld een dagbesteding, sportclub of hulp bij financiën. Cliënten waarderen deze hulp met meer dan een 8. En bij een deel van de deelnemers was er geen GGZ zorg meer nodig. En dat vermindert de druk op de GGZ zorg. Een initiatief dat dus bijdraagt aan passende zorg/hulp én aan het behoud van toegang tot zorg.

Drentse huisartsen ‘hervormen’ 

SAG steunde het project TARGET. In dit programma organiseren huisartsenpraktijken de zorg voor patiënten met laag-complexe problemen zo efficiënt mogelijk. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van E-health toepassingen, beeldbellen, of door zorgprocessen gestructureerder in te richten. De ideeën van de huisartsenpraktijken zijn leidend. Zij kunnen de zorg zo inrichten dat het past bij hun patiëntpopulatie en hun eigen ideeën en voorkeuren. 
Bevorderende en belemmerende factoren, zowel binnen de huisartsenpraktijk als in het regionale netwerk (domein overstijgend), worden zo ook in kaart gebracht. Zo ontstaat er zicht op welke zorg wel en niet in of door de huisartsenpraktijk geleverd wordt. Met andere woorden: Wat is wel en geen huisartsenzorg? En wat kan de patiënt en diens netwerk zelf? De geleerde lessen worden vertaald in een handreiking voor het organiseren van passende zorg vanuit de huisartsenpraktijk.

Vrijwilligers verbinden

Fonds SGS steunde het initiatief ‘VCA Samen voor Amsterdam’. Een project met als doel vrijwilligers een rol te geven in het faciliteren van het langer thuis wonen van Amsterdamse ouderen. Onder andere door zorgprofessionals en vrijwilligers (meer) te laten samenwerken. Onderzoeksbureau De Participatiepraktijk onderzocht, in opdracht van Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA), welke rol zij hierin kunnen spelen.  

‘Hulp achter de voordeur’

Stichting Theia steunde het project ‘Hulp achter de voordeur’. Een project waarbij vrijwilligers van het Rode Kruis Rotterdam de zorg op zich nemen voor mensen die thuiskomen na een ziekenhuisopname. In de eerste 72 uur zorgt een speciaal getrainde vrijwilliger voor de dagelijkse levensbehoeften van de patiënt. En ondertussen wordt de structurele zorg worden opgestart. Zo ontvangt de patiënt zorg in de eigen vertrouwde (thuis)omgeving, wordt de zelfredzaamheid bevorderd en de druk op de zorgketen verminderd.  

Het hoeft niet groot

Ook kleinschalige initiatieven kregen financiële steun. Bijvoorbeeld om in de wijk activiteiten te organiseren om contact tussen mensen te bevorderen, of beweging te stimuleren. Zoals een duofiets voor een woon/zorgcentrum, of het fietslabyrint. Een app waarmee je virtueel meer dan 700 fietsroutes kunt fietsen op de hometrainer. Dit wordt gebruikt in de ouderenzorg voor ouderen die niet meer in staat zijn om buiten te fietsen. Maar ook in ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg en revalidatiecentra. Het zorgt ervoor dat mensen (weer) plezier krijgen in bewegen.

Vraag of een idee? Wij horen graag van u!

Op onze website vindt u meer informatie over de stichtingen en de initiatieven die gesteund worden. Heeft u een vraag of ook een initiatief dat een financiële bijdrage kan gebruiken of de zorg te verbeteren? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: