Innovatiefondsen Zilveren Kruis investeerden € 4,6 miljoen in 2020 Geld naar verbeteren gezondheid en zorg in eigen omgeving

17-08-2021
De innovatiefondsen van Zilveren Kruis - Stichting Achmea Gezondheidszorg, Fonds Stichting Gezondheidzorg Spaarneland en Stichting Theia - hebben in 2020 4,6 miljoen euro geïnvesteerd* in de vernieuwing van zorg én het verbeteren van gezondheid. Meer dan de helft van dit bedrag (55%) is besteed aan het dichter bij huis brengen van zorg.
Biking Doctor Joep ter Haar

Meer dan de helft van dit bedrag (55%) is besteed aan het dichter bij huis brengen van zorg. Mensen kunnen bijvoorbeeld online contact hebben met hun zorgverlener of een behandeling volgen vanuit hun eigen, vertrouwde omgeving. Vaak voelen zij zich hierdoor meer op hun gemak en dat heeft een positieve invloed op hun gezondheid. 

Digitaal als het kan en fysiek als dat wenselijk of noodzakelijk is

Zo brengt Flexdokters huisartsenzorg dichter bij de patiënt. Flexdokters is een onafhankelijk not-for-profit initiatief van huisartsen vóór huisartsen. Dankzij de slimme inzet van digitale mogelijkheden bepaal je als patiënt zelf op welke manier en op welk moment jij zorg van je huisarts wil krijgen. Bijvoorbeeld door een afspraak thuis op de bank via een videoconsult. Of de huisarts die met zijn 'praktijk in een bakfiets' bij je op bezoek komt nadat je zelf online een afspraak hebt ingepland. Je plant ook zelf hoeveel tijd je nodig hebt om je zorgvraag met je huisarts te bespreken: 10, 20 of 40 minuten. Dankzij de inzet van digitale kanalen houden de huisartsen van Flexdokters meer tijd over voor hun patiënten. Het afgelopen jaar boden 27 Flexdokters van 9 huisartspraktijken, in 8 steden op deze manier huisartsenzorg aan hun patiënten. 
Zilveren Kruis ondersteunt het innovatieve Flexdoktersconcept als partner. Met geld van onder andere de innovatiefondsen van Zilveren Kruis kan Flexdokters (nog meer) huisartsen in de gelegenheid stellen hun patiënten volgens dit innovatieve huisartsenconcept te helpen.  
 

Je niet eenzaam voelen of 'iets te doen hebben' zijn ook onderdeel van gezondheid 

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Wij beschouwen gezondheid als een totaalplaatje. Daarom hebben de innovatiefondsen van Zilveren Kruis in 2020 ook geïnvesteerd in (de aanleg van) tuinen, onder andere bij zorgcentra. Hiermee wordt niet alleen een gezonde levensstijl gestimuleerd, maar bijvoorbeeld ook eenzaamheid en depressie tegen gegaan. Zoals in De Ankertuin bij zorgcentrum Het Anker in Kesteren. Een ontmoetingsplek voor de bewoners, met een moestuin, wandelpaden en beweegtoestellen. In de binnentuin van zorgcentrum De Eijk in Hoofddorp waar muziek en dansoptredens worden georganiseerd waaraan bewoners vanaf hun balkon kunnen deelnemen. En in de Powergardens in 6 wijken in Rotterdam, waar jong en oud, vitaal en minder vitaal elkaar ontmoeten en bewegen. 

13% Van de gelden is afgelopen jaar besteed aan corona gerelateerde zorg en hulp  

Met Virtual Reality bijvoorbeeld werden in het Erasmus MC zorgprofessionals opgeleid om COVID-19 patiënten te verzorgen, en werd psychologische support geboden aan COVID-patiënten en hun naasten. Om hen nog beter te kunnen begeleiden en trauma achteraf te voorkomen. 
Boodschappendienst Zoefzoef doet boodschappen voor COVID-19 patiënten, die minder mobiel zijn en geen netwerk hebben dat boodschappen voor hen kan doen. Het coronalongplein en coronaplein.nu geven voorlichting over COVID-19, en Kleinecoronahulp.nl biedt de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor kleine, lokale initiatieven, die bijdragen aan het helpen van (voedselvoorziening voor) dak- en thuislozen en kwetsbaren. 
 
Als de coronapandemie iets heeft versneld, dan is het wel het werken met digitale toepassingen. Dat geeft vertrouwen in nieuwe mogelijkheden om (meer) mensen in hun eigen, vertrouwde omgeving de zorg te bieden die zij nodig hebben. Vanuit de uitgangspunten van ons manifest leveren we ook vanuit onze innovatiefondsen een bijdrage aan het verbeteren van de gezondheid en zorg dichterbij.  

*Het vermogen van de innovatiefondsen is afkomstig van de voormalige – aanvullende - verzekeringen van de ziekenfondsen.
 
De genoemde voorbeelden zijn een greep uit de resultaten van 2020. In de jaarverslagen van de innovatiefondsen vind je een compleet overzicht van de goedgekeurde projecten. 

 

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: