In Drenthe vaker GGZ-zorg dichtbij huis en online GGZ Drenthe en Zilveren Kruis maken driejarige afspraak

30-06-2021

Bij GGZ Drenthe kunnen verzekerden van Zilveren Kruis kiezen of ze een afspraak op de poli in combinatie met online hulp willen of alleen online hulp. Dat is een van de afspraken in de  meerjarenovereenkomst die partijen vandaag hebben ondertekend. We verwachten dat in 2023 ruim 20% van onze patiënten een afspraak op de poli in combinatie met online hulp krijgt,” aldus Hilda van der Hek, directeur van GGZ Drenthe.

""

Hulp dichtbij huis en minder opnames

Er zijn ook afspraken gemaakt over zorg thuis of in de buurt. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “De visie van GGZ Drenthe sluit naadloos aan op die van Zilveren Kruis. Een behandeling volgen op een locatie in de buurt of thuis vanuit je eigen vertrouwde omgeving. In combinatie met online contact. Dat zorgt ervoor dat je je prettiger voelt. Je bent meer in controle. En dat heeft ook een positieve invloed op je gezondheid.”

Van der Hek: “Wij zien mensen met hun wensen, mogelijkheden en hun moeite en kwetsbaarheden. Samen met behandelaar en zo mogelijk naasten beslissen we wat er nodig is en het beste bij hen past: dichtbij huis, thuis en in combinatie met online. Ook bij een psychiatrische crisis willen mensen het liefst in hun eigen omgeving blijven. Vaak kunnen we met intensieve crisishulp thuis voorkomen dat iemand moet worden opgenomen in onze kliniek. Als opname wel noodzakelijk is, proberen we deze zo kort mogelijk te laten duren en mensen op de poli of thuis ambulant verder te behandelen.” 

Optimaal Leven

In Drenthe werken zorgaanbieders en gemeenten met hulp van Zilveren Kruis daarnaast al langer samen aan betere hulpverlening en ondersteuning op maat voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). “Het gaat hier om mensen met veel méér problemen in het leven, zoals een verslaving of problemen op gebied van wonen, werk of financiën. In Drenthe bundelen we sinds enkele jaren de hulp en ondersteuning aan deze mensen in één team”, aldus Hilda van der Hek.

“Daarin liepen we voorop en dat blijven we doen. Optimaal Leven noemen we het. De zorg en het sociaal domein werken daarbij integraal samen. Samen doen we de intake en maken we een herstelplan. Daarbij kijken we vooral naar wat de mensen nog wél kunnen en waar hun talenten liggen. Dat zorgt voor perspectief, meer rust en een beter leven voor patiënten. In onze meerjarenovereenkomst met Zilveren Kruis hebben we afgesproken deze aanpak de komende tijd verder uit te breiden naar andere patiëntengroepen.”

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: