Transformatieplan Hart voor Elkaar is goedgekeurd

08-07-2024

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ hebben goedkeuring gegeven op het transformatieplan Hart voor Elkaar van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en Dokter Drenthe. Dat betekent dat er de komende twee jaar ruim 2 miljoen euro IZA-geld beschikbaar komt waarmee het WZA en Dokter Drenthe samen nieuwe zorgconcepten gaan ontwikkelen. Ze zetten daarbij in op meer digitale zorg, intensivering van de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn en meer regie bij de patiënt.

“We zijn ontzettend blij dat de zorgverzekeraars het belang zien van de manier waarop we de zorg willen veranderen en daarvoor geld beschikbaar stellen”, zegt Hans Mulder, raad van bestuur van het WZA. “De enige manier om de zorg echt te veranderen is door samen aan de slag te gaan. En in Drenthe hebben we dan het lef om gewoon te beginnen.”

Ron Wissink, voorzitter raad van bestuur van Dokter Drenthe, sluit zich daarbij aan. “Vanuit Dokter Drenthe regelen we onder andere de huisartsenspoedzorg voor acute zorg buiten de openingstijden van de huisartsenpraktijken. Om ook in de toekomst goede huisartsen- en ziekenhuiszorg beschikbaar te houden, hebben we een gezamenlijke aanpak nodig. Dit plan is daarvoor een mooie versneller.”

Linda Raven, senior zorginkoper bij Zilveren Kruis is trots: “We werken al langer intensief samen met het Wilhelmina Ziekenhuis én Dokter Drenthe. Zo hebben we eind 2022 een meerjarencontract gesloten met het WZA. Daarin staan ook afspraken die passen bij het IZA. Met Hart voor Elkaar geven WZA en Dokter Drenthe verder invulling aan het toegankelijk houden van goede zorg in Drenthe. De bedoeling is dat de zorgconcepten van Hart voor Elkaar ook bij andere patiëntgroepen en breder in Drenthe en andere regio’s kunnen worden opgeschaald.”

Wat is Hart voor Elkaar?

Hart voor Elkaar is een transformatieprogramma dat bijdraagt aan de doelen van het Integraal Zorg Akkoord (IZA): kwalitatief goede zorg die toegankelijk en betaalbaar blijft. En mensen in de zorg die met plezier hun werk kunnen blijven doen. Het WZA en Dokter Drenthe doen dat door samen nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande digitale middelen, zoals telemonitoring, thuismeten of digitale consulten. Er wordt gekeken naar wat werkt, wat ervoor nodig is om dit breed in te zetten en hoe dit de verschillende zorgpaden verandert. 

Meer zorg dichtbij huis en meer zelfregie

Hart voor Elkaar start bij cardiologie. Bijvoorbeeld doordat de huisarts voor patiënten met boezemfibrilleren een echo kunnen aanvragen bij het WZA waarbij de cardioloog via een digitaal consult meekijkt en advies geeft. De patiënt blijft dan bij de huisarts onder behandeling. Als het echt nodig is, wordt de patiënt doorverwezen. In het ziekenhuis zorgt dit voor kortere wachttijden en minder achterstanden. Ook wordt ingezet op meer zelfredzaamheid van de patiënt. Door patiënten beter te informeren over hun aandoening, kunnen ze beter met hun ziekte omgaan en weten ze zelf wanneer ze zorg moeten vragen. Ze plannen zelf een afspraak in, meten thuis bloeddruk of gewicht en geven dit digitaal door. Dat maakt patiënten veel minder afhankelijk. Het wordt meer maatwerk, zodat er in het ziekenhuis en bij de huisarts ruimte ontstaat voor wie echt zorg nodig heeft

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: