Grote regionale verschillen in behoefte woningen voor ouderen

04-07-2022
Nederland heeft tot 2040 behoefte aan 450.000 nieuwe woningen voor ouderen om de gevolgen van de vergrijzing goed op te vangen. Regionaal zijn er aanzienlijke verschillen. Zo moeten in de regio Rotterdam twee van de drie nieuwe woningen levensloopbestendig worden; in de regio Amsterdam ‘slechts’ een op de vier.
""

Ook buiten de Randstad zijn de verschillen tussen de regio’s groot. Zo is in de provincie Flevoland relatief weinig behoefte aan woningen waar ouderen kunnen blijven wonen, ook als zij slecht ter been zijn of thuis zorg nodig hebben. Maar in bijvoorbeeld West-Brabant is die behoefte juist heel groot. Dat blijkt uit onderzoek van Zilveren Kruis en Syntrus Achmea Real Estate & Finance, in samenwerking met ABF Research. De twee Achmea-onderdelen hebben voor alle 31 zorgregio’s in Nederland* de behoefte aan levensloopbestendige woningen in kaart gebracht.

“Deze informatie laat duidelijk zien wat er per regio nodig is om in de toekomst alle ouderen een passend thuis te bieden. Een woning die aansluit op hun behoeften en waar zorg dichtbij beschikbaar is. Daarmee kunnen we ook de stijgende zorgvraag in combinatie met het personeelstekort in de zorg het hoofd bieden en stimuleren we de doorstroming op de woningmarkt. Met onder meer zorgaanbieders en gemeenten gaan wij aan de slag om te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven”, zegt Georgette Fijneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis.

(Mantel)zorg

Nederland heeft tot 2040 behoefte aan 900.000 nieuwe woningen om de tekorten op woningmarkt weg te werken. Daarvan moeten er 450.000 levensloopbestendig zijn om de sterk groeiende groep ouderen goed te huisvesten en de toenemende vraag naar (mantel)zorg op te vangen. Het overgrote deel daarvan (321.000 woningen) zijn koopwoningen: dit aanbod moet met ruim 25% stijgen. Bij sociale huurwoningen en middensegment/vrije sector-huurwoningen gaat het respectievelijk om 76.000 (+8,1%) en 52.000 (+22,3%) meer woningen. 

Volgens Arthur van der Wal, directievoorzitter van Syntrus Achmea, hangen de verschillen tussen de regio’s nauw samen met de demografische opbouw en de samenstelling van huishoudens in de onderzochte gemeenten. “In heel Nederland neemt het aantal ouderen snel toe. Maar in meer vergrijsde regio’s, zoals West-Brabant, is de noodzaak om veel levensloopbestendige woningen te bouwen groter dan in Flevoland, dat relatief veel jongeren en jonge stellen telt.”

Zilveren Kruis en Syntrus Achmea hebben vorig jaar een appèl uitgebracht, waarin zij pleiten voor meer levensloopbestendige woningen in Nederland. Daarmee kunnen alle ouderen in 2040 een passend thuis hebben. Het realiseren van deze woningen maakt het makkelijker om zorg in eigen huis te krijgen. Daarnaast draagt het bij aan de doorstroming op de woningmarkt: woningen die ouderen achterlaten, komen vrij voor jonge gezinnen. Die op hun beurt een woning achterlaten voor een stel dat gaat samenwonen.

* De 31 zorgregio’s zijn: Amstelland en De Meerlanden; Amsterdam; Apeldoorn/Zutphen; Arnhem; Drenthe; Flevoland; Friesland; Groningen; Haaglanden; Kennemerland; Midden-Brabant; Midden-Holland; Midden-IJssel; Nijmegen; Noord- en Midden-Limburg; Noord-Holland Noord; Noordoost-Brabant; Rotterdam; ’t Gooi; Twente; Utrecht; Waardeland; West-Brabant; Westland Schieland Delfland; Zaanstreek/Waterland; Zeeland; Zuid-Holland Noord; Zuid-Hollandse Eilanden; Zuidoost-Brabant; Zuid-Limburg; Zwolle. 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: