Per direct alternatieve oplossing voor patiƫnten huisartsenpraktijken Co-Med

20-06-2024

Samen met CZ, Menzis en VGZ hebben we vandaag besloten per direct een alternatieve oplossing in gang te zetten voor patiënten die ingeschreven staan bij een huisartsenpraktijk van Co-Med. Gezien de constatering dat Co-Med de beschikbaarheid van goede zorg niet kan waarborgen, adviseren we bij Co-Med ingeschreven patiënten per direct gebruik te maken van deze alternatieve oplossingen.

Het bieden van een oplossing aan kwetsbare patiënten en patiënten met een (urgente) zorgvraag heeft prioriteit. Maar er wordt de komende periode ook gewerkt aan een structurele oplossing voor alle patiënten die ingeschreven staan bij een huisartsenpraktijk van Co-Med.

Via de speciale website www.cz.nl/co-med worden patiënten van alle zorgverzekeraars op de hoogte gehouden. De informatie kan gedurende de tijd veranderen en per praktijk verschillen. De website wordt bij een verandering direct bijgewerkt.

Co-Med kreeg eerder van CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis een ultimatum. Op korte termijn moesten er garanties komen hoe de huisartsenketen de continuïteit van goede zorg kon garanderen. Co-Med is gesommeerd om per praktijk inzicht te geven in de actuele bezetting en roosters voor de komende vier weken, het spoedprotocol en de waarneming gedurende de avond, weekend en de nacht. Op basis van de aangeleverde informatie hebben niet alleen CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis, maar ook alle andere zorgverzekeraars de stap gezet om hun overeenkomst op te schorten. Dit maakt het mogelijk om ook de betalingen aan Co-Med op te schorten.

Zorgverzekeraars al eerder voorbereid

Omdat er de afgelopen maanden al zorgen waren over de continuïteit en kwaliteit van de zorg heeft Zilveren Kruis met CZ, Menzis en VGZ afgelopen periode nauw samengewerkt om de mogelijke gevolgen voor patiënten op te vangen. Daarvoor is contact geweest met regionale huisartsenorganisaties en Arene. Alle partijen voelen het maatschappelijk belang. Dankzij deze samenwerking is het mogelijk om patiënten die zorg nodig hebben, toegang tot huisartsenzorg te garanderen.

Tijdelijke oplossing

In een aantal regio’s wordt de alternatieve oplossing voor patiënten die nu een zorgvraag hebben geboden door regionale huisartsen. Daarnaast wordt in een aantal regio’s gebruik gemaakt van een eerste opvang door Arene. De ruim 40 huisartsen van Arene bieden digital first huisartsenzorg en werken daarnaast samen met lokale huisartsen zodat fysieke zorg beschikbaar is wanneer nodig. Verzekerden die patiënt zijn bij een praktijk van Co-Med kunnen op www.cz.nl/co-med vinden waar zij terecht kunnen met een zorgvraag. Deze website wordt dagelijks bijgewerkt en bevat informatie voor verzekerden van alle zorgverzekeraars.

Structurele oplossing

Het is niet nodig dat verzekerden op dit moment zelf op zoek gaan naar een andere huisarts. Door zorgverzekeraars wordt momenteel gewerkt aan een structurele oplossing voor alle patiënten die ingeschreven staan bij een praktijk van Co-Med. Verzekerden worden hier dan per brief over geïnformeerd.

Vragen

Op de website www.cz.nl/co-med staat per praktijk de oplossing voor alle patiënten van de betreffende praktijk, ongeacht waar ze voor zorg verzekerd zijn. Ook de meest gestelde vragen zijn daar te vinden.

Indien nodig kunnen verzekerden ook contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling van hun eigen zorgverzekeraar. Het telefoonnummer van elke zorgverzekeraar is te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: