Derde meerjarencontract Isala: uitbouwen & opschalen

23-05-2023
Zilveren Kruis en Isala hebben voor de derde keer op rij een meerjarencontract gesloten. De behaalde resultaten uit onze vorige contracten verder uitbouwen en succesvolle initiatieven opschalen is de kern. Minimaal 25% van de zorgpaden hybride in 2025 is één van de concrete ambities. Passende zorg (was en) is daarbij rode draad.
Peter Langebach tekent meerjarenovereenkomst met Isala
Peter Langenbach, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “Ik ben trots dat we nu al voor de derde keer een meerjarenafspraak hebben gemaakt. We bouwen voort op behaalde resultaten maar uiteraard met oog voor de actuele uitdagingen. Bijvoorbeeld door de opschaling van thuisbehandeling via Connected Care. De patiënt krijgt daarmee zorg in zijn eigen vertrouwde (thuis)omgeving, dit zorgt voor een vermindering van het aantal dag opnames, ligdagen en polibezoeken, en dat helpt weer de druk op de zorg te verminderen.”  

Minimaal 25% van de zorgpaden hybride in 2025

Met o.a. opschaling van thuisbehandeling via Connected Care verwachten Zilveren Kruis en Isala het aantal dag opnames met 1000 te kunnen terug brengen, het aantal ligdagen met 1400 en het aantal polibezoeken zelfs met 4200.  
In 2019 spraken we de ambitie uit om 10% van de zorg naar huis te verplaatsen. Dit percentage is ruimschoots gehaald. Maar ook telemonitoring heeft een vlucht genomen. Daar hebben we hard aan gewerkt. Naast behandeling voor COPD is telemonitoring de afgelopen drie jaar ingezet bij Hypertensie, hartrevalidatie, dialyse en COVID. Ruim 1000 patiënten hebben hier gebruik van gemaakt. Ook dat gaan we de komende jaren opschalen. 
De opschaling van deze vormen van digitale zorg zijn een belangrijke schakel bij het behalen van onze ambitie; minimaal 25% van de zorgpaden hybride in 2025. 

Roel Venema, bestuurder Isala “Deze week was het officiële tekenmoment, maar afgelopen december kwamen we al tot afspraken. De details hebben we de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Ook in dit contract hebben we opnieuw concrete doelstellingen geformuleerd waarbij we voldoende financiële ruimte krijgen om daarmee (verder) aan de slag te gaan. En dat geeft rust en vertrouwen. We hebben onze onderlinge relatie verder verstevigd door inhoud toe te voegen een de solide basis die er al was”.
 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: