Het zorgkantoor helpt u verder

Zodra u een indicatie heeft, helpt het Zorgkantoor u verder bij het krijgen van langdurige zorg.

Een indicatie. Hoe verder?

Heeft u een voorkeur aangegeven voor een zorgaanbieder? Dan krijgt u van deze instelling bericht.

Als u een zorgaanbieder koos zonder contract

Het Zorgkantoor heeft contracten met de meeste zorgaanbieders. U kunt langdurige zorg van een zorgaanbieder krijgen die een contract heeft met het Zorgkantoor. Het kan zijn dat de zorgaanbieder van uw keuze geen contract heeft. In dat geval overleggen we samen waar u wel passende zorg kunt krijgen.

Bekijk met welke zorgaanbieders we een contract hebben

Zorgplan: wensen en afspraken

Om uw wensen over zorg duidelijk te maken stelt u samen met de zorgaanbieder een zorgplan op. In een zorgplan staan de afspraken over uw zorg en ondersteuning. Andere namen voor een zorgplan zijn leefplan of ondersteuningsplan. In het zorgplan staan:

 • De doelen die u wilt bereiken.
 • De manier waarop u uw leven wilt inrichten.
 • Wat u zelf kunt doen om de doelen te bereiken en hoe uw omgeving kan helpen.
 • Uw zorgwensen en zorgbehoeften.
 • Uw mogelijkheden en beperkingen.
 • Doelen van de zorg voor de komende periode.
 • Afspraken over zorg en welzijn, zoals begeleiding, verzorging, verpleging, dagbesteding, hulp van familie en privacy.
 • Hoe vaak en op welke manier u samen de afspraken in het zorgplan evalueert en zo nodig bijstelt. Volgens de wet is dit minimaal 2 keer per jaar.

Als er een wachtlijst is

Er kan een wachtlijst zijn voor de zorginstelling van uw voorkeur. Dan kijkt u samen met de instelling van uw keuze naar een tussenoplossing. U verblijft misschien tijdelijk in een andere zorginstelling tot er een plek is bij de zorginstelling van uw keuze. Soms is het mogelijk om nog even thuis te blijven wonen door zorg te krijgen van een andere langdurige zorgaanbieder.

Lees meer over op de wachtlijst staan

Vraag onze cliƫntondersteuners om advies

Iedereen die een indicatie heeft gekregen voor langdurige zorg kan hulp krijgen van een cliƫntondersteuner.

Lees meer over cliƫntondersteuning van het Zorgkantoor

U bent niet tevreden met de zorg

U bent niet tevreden over de kwaliteit van de zorg die u krijgt. Dan adviseren wij u om eerst met de zorginstelling te overleggen om een oplossing te vinden. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van de zorgaanbieder. 

Lees meer over klachten
Lees meer over bezwaren

We helpen u verder

Het Zorgkantoor helpt u graag met het regelen van de zorg die het beste bij uw situatie past. We beantwoorden uw vragen over langdurige zorg en adviseren u bij de keuzes die u moet maken. Waarmee kunt u nog meer bij ons terecht?

 • Veranderen van administratieve gegevens
 • Veranderen van zorgvorm (pgb of ZIN)
 • Informatie over wet- en regelgeving

Volgende stap?

Voor de meeste langdurige zorg van de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen. U leest er meer over bij de volgende stap.