Eigen bijdrage betalen

Voor de meeste langdurige zorg van de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen. Tenminste als u 18 jaar of ouder bent. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. Het Zorgkantoor geeft uw gegevens door aan het CAK. U krijgt een rekening van het CAK voor de eigen bijdrage.

Hoe wordt de eigen bijdrage bepaald?

Het maakt uit of u thuis woont of in een zorginstelling. Ook is van belang of u jonger of ouder dan 65 jaar bent en of u gehuwd, samenwonend of alleenstaand bent. Uw woonsituatie en uw verzamelinkomen bepalen uw eigen bijdrage. Verzamelinkomen is een belastingwoord. Het betekent een optelsom van de inkomsten van u en uw partner in de belastingboxen 1, 2 en 3.

U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. U betaalt vanaf het moment dat u naar de zorginstelling gaat. Of vanaf het moment dat u de zorg thuis ontvangt.

Hoeveel is uw eigen bijdrage?

Voor langdurige zorg met verblijf in een zorginstelling zijn er 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. Voor zorg in een zorginstelling betaalt u mogelijk de hoge eigen bijdrage. De eerste 4 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u meestal de hoge bijdrage.

Bereken uw eigen bijdrage

Wilt u een schatting van uw eigen bijdrage berekenen? Dat kan met de rekenhulp op de website van het CAK. Daarmee krijgt u een idee wat de maandelijkse kosten van uw langdurige zorg worden.