Gewaarborgde hulp

Wij vinden het belangrijk dat u zelf de mogelijkheid heeft om uw zorg te regelen. Met een pgb regelt u zelf uw zorg. En beheert u uw pgb. Kunt u dit niet zelf? Dan mag u iemand anders opgeven die u ondersteunt met het beheer van uw pgb. Bijvoorbeeld iemand uit uw persoonlijke omgeving. Deze ondersteuner heet een gewaarborgde hulp. De gewaarborgde hulp staat borg voor de verplichtingen die horen bij het pgb.
In veel gevallen is deze hulp verplicht. Heeft u een bewindvoerder of mentor? Dit is niet automatisch uw gewaarborgde hulp. U kunt dat wel regelen. U kunt niet uw zorgverlener vragen om gewaarborgde hulp te zijn.

Wat doet een gewaarborgde hulp?

Een gewaarborgde hulp

 • Helpt met het invullen en indienen van de formulieren voor de aanvraag van uw pgb
 • Voert samen met u het bewuste-keuze-gesprek
 • Helpt met het inkopen van goede zorg en het afsluiten van de zorgovereenkomsten met uw zorgaanbieders
 • Controleert de declaraties en dient deze in bij de SVB
 • Is aanwezig bij het huisbezoek
 • Beoordeelt of uw zorg passend, verantwoord en van goede kwaliteit is
 • Coördineert uw zorg en stuurt uw zorgverleners aan

U ontvangt het formulier verklaring gewaarborgde hulp

Samen met onze welkomstbrief ontvangt u ook het formulier verklaring gewaarborgde hulp (pdf). Met deze verklaring geeft u op wie uw ondersteuner is en wat de ondersteuner voor u doet.

Uw gewaarborgde hulp moet aan voorwaarden voldoen

Er zijn voorwaarden om er voor te zorgen dat uw gewaarborgde hulp altijd in uw belang handelt. Wij beoordelen of uw gewaarborgde hulp aan de voorwaarden voldoet. Uw gewaarborgde hulp:

 • Is niet eerder vertegenwoordiger of hulp geweest waarbij niet aan de verplichtingen is voldaan
 • Staat met een woonadres bij de gemeente ingeschreven
 • Woont niet meer dan 2 uur reizen bij u vandaan
 • Ondersteunt maximaal 3 budgethouders
 • Zit niet in de gevangenis
 • Zit niet in de schuldsanering
 • Heeft geen uitstel van betaling aangevraagd
 • Is niet failliet verklaard
 • Kan genoeg garanderen dat aan de verplichtingen van het pgb wordt voldaan
 • Mag geen zorgverlener zijn (of bij een zorgverlener werken) die uit het pgb betaald wordt. Tenzij het om een familielid in de eerste graad of tweede graad gaat. Eerstegraads familieleden zijn partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en zonen. Tweedegraads familieleden zijn broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en zussen
 • Is een persoon en mag geen bedrijf zijn
 • Mag daarvoor niet betaald worden uit het pgb

Heeft u een nieuwe gewaarborgde hulp nodig?

Bijvoorbeeld omdat uw huidige gewaarborgde hulp stopt met de hulp. Stuurt u ons dan binnen 4 weken een nieuw formulier verklaring gewaarborgde hulp (pdf). Zo geeft u uw nieuwe gewaarborgde hulp aan ons door.

Kunt u formulieren niet ondertekenen door uw gezondheid?

Lees meer over het aanstellen van een gewaarborgde hulp:

Als u de formulieren niet kunt ondertekenen door uw lichamelijke gezondheid

Als u de formulieren niet kunt ondertekenen door uw geestelijke gezondheid

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker. Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur

E-mail of chat ons

Niet geschikt voor financiële- en medische vragen.

Naar het contactformulier

Chat nu niet beschikbaar.