Huisbezoek

Elk jaar gaan we bij een aantal van onze budgethouders op huisbezoek. Dit doen we in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tijdens een huisbezoek willen wij u graag informeren en adviseren over uw pgb. En gaan wij na of u tevreden bent over uw pgb. Ook controleren we of u uw pgb wel besteedt aan zorg die u nodig heeft. En kijken wij of uw administratie op orde is. Dit zijn voorwaarden voor een pgb.

Hoe gaat een huisbezoek in zijn werk?

  • U ontvangt een uitnodigingsbrief voor het huisbezoek. 
  • U maakt een afspraak voor het huisbezoek. Zo kunt u zelf de dag en tijdstip kiezen.
  • Wij sturen u daarna een bevestiging voor het geplande huisbezoek.
  • Op de afgesproken dag komen we voor het huisbezoek langs, waarin wij u informeren en adviseren. 
  • Na het huisbezoek ontvangt u een brief over de uitkomst van het huisbezoek.
  • We gaan ervan uit dat alles in orde is. In dat geval blijft u uw pgb gewoon ontvangen zoals u gewend bent. Het kan ook zijn dat u mogelijk nog acties moet uitvoeren, omdat bijvoorbeeld uw administratie niet (helemaal) op orde is. Of dat uw zorgverlener geen goede zorg verleent. Misschien besteedt u uw pgb niet waarvoor het bedoeld is. In dat laatste geval moeten wij uw pgb stoppen en kunt u overstappen naar zorg in natura.

Wie moeten er bij het huisbezoek zijn?

De budgethouder is aanwezig bij het gesprek. Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger of een gewaarborgde hulp? Dan is deze persoon ook aanwezig bij het gesprek. Zorgverleners mogen niet aanwezig zijn bij het huisbezoek. Zonder de verplichte personen gaat het huisbezoek niet door. Er is dan een nieuw huisbezoek nodig.

Bent u niet eens met de uitkomst van het huisbezoek?

U kunt dan bezwaar maken tegen de uitkomst. Het huisbezoek zelf is verplicht. Daar kunt u geen bezwaar tegen maken. Zonder huisbezoek kunnen wij namelijk niet controleren of u aan de voorwaarden voor een pgb voldoet.

Zo maakt u bezwaar tegen een beslissing van het Zorgkantoor