Stap 4: U heeft een indicatie ontvangen

Binnen 6 weken na de aanvraag krijgt u een indicatiebesluit van het CIZ.

Wat staat er in uw indicatiebesluit?

In uw indicatiebesluit staan de volgende zaken:

  • Op welke soort en hoeveelheid zorg u recht heeft. Dit is aangegeven met een zorgprofiel.
  • Vanaf welke datum u recht heeft op deze zorg en wanneer deze zorg eindigt.
  • Hoe u de langdurige zorg wilt regelen: zelf inkopen met een pgb.
  • De naam van uw contactpersoon bij het CIZ.

Wat is een zorgprofiel?

In een zorgprofiel staat welke zorg u of uw naaste nodig heeft. Het heette eerder een zorgzwaartepakket. Het CIZ stelt vast welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft en vertaalt dat naar een zorgprofiel.

Bijvoorbeeld zorgprofiel 6VV. Dat staat voor: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging. Met de informatie in uw zorgprofiel weten uw zorgverleners precies wat ze moeten doen.

Wat als uw zorg verandert?

Het kan zijn dat u na verloop van tijd meer of andere zorg nodig heeft. Dan vraagt u een herindicatie aan bij het CIZ. Het CIZ bekijkt uw situatie opnieuw. U krijgt dan een nieuwe indicatie: de herindicatie.

Regeling Meerzorg

Het kan zijn dat u extra zorg nodig heeft bovenop de zorg die u krijgt op basis van uw zorgprofiel. Uw zorgverlener vraagt dan extra zorg aan uit de regeling Meerzorg.

Lees meer over Meerzorg

Extra kosten thuis

Als u thuis langdurige zorg krijgt dan is het soms mogelijk om extra budget te krijgen. Deze toeslag heet ‘Extra kosten thuis’ (EKT). Het is een toeslag bovenop het zorgprofiel. De zorgaanbieder die de zorg in natura biedt stuurt de aanvraag voor de EKT-toeslag naar het Zorgkantoor.

Lees meer over EKT-toeslag

Bent u het niet eens met het indicatiebesluit?

Dan kunt u binnen 6 weken hier tegen bezwaar maken bij het CIZ. Dat heet officieel een bezwaarschrift indienen. Dit kan alleen schriftelijk of per e-mail.

Zo maakt u bezwaar bij het CIZ

Vraag onze cliëntondersteuners om advies

Iedereen die recht heeft op langdurige zorg uit de Wlz kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner.

Lees meer over cliëntondersteuning van het Zorgkantoor

Wat gebeurt er nadat u een indicatie heeft gekregen?

Het CIZ stuurt uw indicatie ook naar het zorgkantoor. Vanaf nu helpt het zorgkantoor u verder. Gaf u bij het CIZ uw voorkeur voor een pgb door? Dan neemt het zorgkantoor contact met u op.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen