Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Voordat u langdurige zorg krijgt wordt eerst bekeken welke zorg u nodig heeft. En hoeveel zorg u nodig heeft.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt uw indicatie

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast op welke zorg en hoeveel zorg u recht heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Die vaststelling heet een indicatie. In het indicatiebesluit staat omschreven welke zorg u krijgt en het gemiddeld aantal uren zorg waarop u recht heeft. U krijgt ook een zorgprofiel: een aanduiding van de hoeveelheid zorg die u nodig heeft. Als u een indicatie voor langdurige zorg heeft, dan helpt het Zorgkantoor u verder.

In een zorgprofiel staat welke zorg hoort bij een zorgbehoefte

Zorgprofielen hebben een code. Dan passen ze handig in tabellen. Ze zijn verdeeld in de volgende sectoren:

  • Verpleging en verzorging (VV)
  • Verstandelijk gehandicapt (VG)
  • Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
  • Sector lichamelijk gehandicapt (LG)
  • Zintuigelijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
  • Zintuigelijk gehandicapt, visueel (ZGvis)
  • GGZ, B-groep (GGZ-B)
  • GGZ Wonen (GGZ-W)

Bij een zorgprofiel hoort een budget

Vóór 2015 gebruikte het CIZ het woord zorgzwaartepakket (zzp), nu heet dat zorgprofiel. Bij elk zorgprofiel hoort een budget. Als u zorg in natura krijgt hoeft u hier niet op te letten. Maar als u een persoonsgebonden budget (pgb) heeft, dan zijn dit de budgetten die u krijgt om uw zorg zelf te regelen.