Belangrijk bij het declareren

Zilveren Kruis heeft in haar contracten met uw instelling afspraken gemaakt over de indientermijn van declaraties. Om dit op een correcte manier te monitoren gebruikt Zilveren Kruis de controle op indientermijn van initiële declaraties en herdeclaraties.

Voor u is het belangrijk dat de vulling van de rubriek 436– Code Herdeclaratie- in de Vektisstandaard met de juiste code gevuld wordt

De juiste vulling van deze rubrieken is volgens Vektiscodelijst 651.

Als u een declaratie indient met code element 01, 02 of 03 geldt de indientermijn zoals afgesproken in uw contract

De afspraak in het declaratieprotocol (onderdeel zorginhoudelijk contract MSZ) is dat 95% van de initiële declaraties binnen 3 maanden na afsluiten van de DBC worden gedeclareerd. Voor de overige 5% geldt een termijn van 6 maanden. Alle declaraties met begindatum die vallen in jaar T moeten uiterlijk 31 oktober van jaar T+1 gefactureerd zijn.

Herdeclaraties aangeleverd met code 05 vallen buiten de controle op indientermijn

Een herdeclaratie vloeit voort uit een correctie op een eerdere betaling. Het gaat hier veelal om correcties vanuit bijvoorbeeld achterafcontroles.

We ontvangen veel onjuiste facturen over de verkeerde bedregeling Wlz, dit zorgt voor vertraging in de betaling van uw facturen.

We hanteren de volgende voorwaarden bij facturen over de ‘verkeerde bedregeling Wlz’

  • De klant heeft een Wlz indicatie en moet worden opgenomen voor zorg inclusief behandeling.
  • De klant vanuit de thuissituatie in het ziekenhuis is opgenomen.
  • Het ziekenhuis een contract heeft gesloten met Zilveren Kruis Zorgkantoor.
  • Het ziekenhuis in één van de regio’s van Zilveren Kruis Zorgkantoor staat.
  • Declaraties over het voorgaande jaar kunnen tot 12 maanden na beëindiging van de zorg ingediend worden.

Meer informatie over de voorwaarden

Correctie nota’s van ziekenhuizen, wat betekent dit voor onze verzekerden?
We zien regelmatig dat ziekenhuizen één of meerdere dbc’s en verrichtingen van patiënten corrigeren. Soms gebeurt dit per dbc en/of verrichtingen meerdere keren en de verzekerde ontvangt daardoor soms meerdere declaratieoverzichten op één dag. Het gevolg hiervan is dat de verzekerde eerst het eigen risico moet betalen, dan het eigen risico weer ontvangt en daarna weer moet betalen. In bijna alle gevallen verandert er niets in de dbc en het bedrag hetzelfde blijft.

We krijgen hierover veel vragen van verzekerden. Het is voor ons lastig om uit te leggen waarom een ziekenhuis correcties uitvoert. Wij snappen dat correcties in dbc’s niet altijd te voorkomen zijn maar willen u wel verzoeken om correcties op een dbc zoveel mogelijk in één keer goed door te voeren. Hiermee voorkomen we veel onduidelijkheid bij onze verzekerden en uw patiënten.

Vragen & antwoorden

Heeft u een algemene vraag? Bijvoorbeeld over VECOZO, Vektis of vorderingen? Kijk dan bij declareren voor zorgaanbieders.

Er zijn dbc declaratiecodes die beginnen met 14/15, dit zijn codes die binnen de basisverzekering vallen. DBC declaratiecodes die beginnen met 16/17 zijn codes die onder de aanvullende verzekering vallen. In de brief waarin u toestemming krijgt voor een behandeling staat aangegeven onder welke verzekering de behandeling valt. Hiermee bepaalt u welke dbc u moet gebruiken in de declaratie.

Te laat ingediende declaratie

Diende u een declaratie te laat in door overmacht of een calamiteit? U kunt dan een verzoek indienen voor het opnieuw in behandeling nemen van uw declaratie.

Privacyverklaring

Geeft uw klant geen toestemming om de diagnosegegevens met Zilveren Kruis te delen? Lever dan snel en eenvoudig online een privacyverklaring aan.