Zo vraagt u een machtiging aan

Voor een aantal behandelingen is een machtigingsaanvraag vooraf nodig.

Richtlijnen voor beoordeling van uw aanvraag

Zilveren Kruis houdt zich aan de limitatieve lijst van ZN en de uniforme limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie. De vergoedingsregels van de basisverzekering die gelden per behandelingen op de limitatieve lijst zijn uitgeschreven in de VAV-werkwijzer. Deze richtlijnen volgen wij in de beoordeling van uw aanvraag.

Vraag aan via het Machtigingenportaal

Op de website van VECOZO leest u hoe u gebruik kunt maken van de dienst Machtigingenportaal. Heeft u vragen over het Machtigingenportaal? Bekijk dan de supportpagina op de website van VECOZO.

Naar het Machtigingenportaal

De meeste aanvragen doet u via het Machtigingenportaal. Soms kan dit niet. Dan gebruikt u het online machtigingsformulier.

Naar het online machtigingsformulier

Meer over een machtiging aanvragen voor: 

Heeft u geen overeenkomst met ons afgesloten? Dan moet u vanaf 1 januari 2023 een polysomnografie (psg) bij de diagnostiek van slaapstoornissen vooraf bij ons aanvragen.

Lees waarom dit is en vraag een machtiging voor een psg aan

Voor plastische chirurgie beoordelen we volgens de voorwaarden in de VAV-werkwijzer voor behandelingen van plastisch-chirurgische aard. U vindt de werkwijzer op vavolksgezondheid.nl. Overleg met uw patiënt of aan de voorwaarden wordt voldaan. Als dat zo is kunt u de aanvraag indienen via het machtigingenportaal van VECOZO.

Gebruik het formulier machtiging aanvragen farmacie voor aanvragen intramurale farmacie.

Er is een landelijke limitatieve lijst kaakchirurgie (xlsx) opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland. Dit betekent dat er landelijk is afgesproken welke behandelingen kaakchirurgie van te voren gemachtigd moeten worden. In het overzicht treft u aan welke behandelingen u moet aanvragen.

De afgelopen jaren is gebleken dat zorgverzekeraars steeds meer een eigen machtigingsbeleid zijn gaan voeren voor kaakchirurgie. De nieuwe lijst moet bijdragen aan transparantie en vermindering van administratieve lasten. Op deze manier is er een uniform aanvraagproces van machtigingen kaakchirurgie. U doet deze aanvragen in het Machtigingenportaal.

Het aanvraagformulier K09 in het machtigingenportaal voor de MRA is alleen voor verzekerden van VGZ. Voor verzekerden van Zilveren Kruis gebruikt u het eigen aanvraagformulier. De reden waarom wij het VECOZO aanvraagformulier K09 niet gebruiken is omdat wij de MRA zien als hulpmiddel.

Stuurt u deze informatie mee bij uw aanvraag?

Dan kunnen we uw aanvraag zo snel mogelijk verwerken. U krijgt dan snel informatie over de beoordeling.

  • Foto’s en klachten op bij: een neuscorrectie, buikwandcorrectie, littekencorrectie, gynaecomastie, dermolipectomie bovenarmen en bovenbenen, voorhoofdslift of wenkbrauwlift en bij een laserbehandeling van een vaatafwijking of een pigmentstoornis.
  • Bij een borstverkleining of borstvergroting: cupmaten en klachten.
  • Bij refractiechirurgie: Sterktes en de cilinderafwijking. Ook vragen wij of er sprake is van een contactlens- en/of brilintolerantie.

Waarom toestemming vragen voor plastische chirurgie?

Soms heeft een verzekerde van tevoren toestemming nodig voor vergoeding van een behandeling, bijvoorbeeld plastische chirurgie. Waarom is dat eigenlijk? En hoe gaan wij te werk als er om toestemming wordt gevraagd? Lees hierover in een artikel van onze woordvoerder:

Toestemming vragen voor plastische chirurgie? Waarom eigenlijk?

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?