Zilveren Kruis selectieve polissen

Informatie voor niet - geselecteerde ziekenhuizen

Zorgpas

Hoe controleert u eenvoudig of uw patiƫnt een selectieve polis heeft?

U herkent een verzekerde met een selectieve polis aan de zorgpas en de pakketcode. De pakketcode vindt u door een Controle op Verzekeringsrecht (COV) uit te voeren bij VECOZO.

Pakketnamen en pakketcodes

De namen en codes van onze pakketten blijven in 2024 hetzelfde.

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Pakketnaam Code UZOVI
Zilveren Kruis Basis Budget 106 3311
Zilveren Kruis Basis Budget (ABN) 176 3311
Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank) 186 3311
Principe Polis Budget 196 3311

Zorgpas basis budget

Wettelijke informatieplicht

Het vonnis van de rechtbank heeft naar aanleiding van de bodemprocedure tot de volgende uitspraak geleid:

  • Verzekerden hebben op grond van het vonnis in eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid
  • Zorgverzekeraars moeten hun verzekerden adequaat informeren over de polis en voorwaarden; dat heeft Zilveren Kruis gedaan en blijft Zilveren Kruis ook doen.
  • Ziekenhuizen moeten op grond van het vonnis de patiënten informeren over het feit dat ze niet zijn gecontracteerd. Het is voldoende als deze informatievoorziening verloopt via de website, brieven, folders e.d.? 

Ziekenhuizen en zorgaanbieders moeten patiënten informeren over de kosten van een behandeling. Dit is een aanvulling van de NZa.

Bekijk een voorbeeldbrief voor uw patiënten (pdf)

Declareren

Behandelingen kunt u rechtstreeks bij ons declareren via VECOZO. Deze declaraties beoordelen wij handmatig. Zo nodig nemen we contact met u op.

Bekijk hoe wij uw declaratie beoordelen (pdf)

Nota’s van selectieve polissen vergoeden wij voor 75%

Wij betalen 75% van het gemiddelde tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht bij gecontracteerde zorgverleners. Dit geldt voor planbare zorg die u via Vecozo aanlevert. Heeft u voldaan aan de wettelijke informatieplicht? Dan kunt u de restantnota in rekening brengen bij de verzekerde. Wij vragen u expliciet te vermelden dat het gaat om een restantnota. En dat vergoeding vanuit Zilveren Kruis al heeft plaatsgevonden.

Bekijk 3 situaties die zich kunnen voordoen

Wij vergoeden bepaalde zorg 100%

Bijvoorbeeld spoedzorg, zorg met een tertiaire verwijzing en lopende behandelingen. Bij het declareren van deze zorg krijgt u niet te maken met een deelbetaling.

Bekijk welke behandelingen 100% vergoed worden

Wij helpen u graag

Bijvoorbeeld bij vragen over uw overeenkomst, declaratie of machtiging. Neem gerust contact op. Houdt u uw AGB-code bij de hand?