Declareren Huisartsenzorg

Informatie voor huisartsen over declaraties

Voor vragen over of de juiste tarieven en codes in uw software neemt u contact op met uw HIS/softwareleverancier.

Bekijk de tarieven (pdf) 

Aandachtspunten bij het declareren

Neemt u een huisartsenpraktijk over, of draagt u juist uw praktijk over aan een andere huisarts. Houdt dan rekening met het proces Inschrijving op naam.  U voorkomt hiermee uitval van declaraties inschrijftarieven en aanvullende modules. Meer informatie en tips leest u op de website van ION.
U heeft als poortwachter het overzicht van uw cliënten. Heeft uw cliënt  al een lopende behandeling GGZ? Geeft u dan geen tweede verwijzing naar een tweede behandelaar. Vaak blijkt dat de behandelaar (psycholoog/psychotherapeut) de expertise van een psychiater wil inschakelen voor farmacotherapie. De GGZ behandelaar stuurt de cliënt  naar de huisarts voor een verwijzing naar een psychiater. U kunt in dit geval contact opnemen met de GGZ behandelaar om hem/haar te wijzen op de juiste werkwijze, namelijk onderlinge dienstverlening.
 
Wat is onderlinge dienstverlening?
De juiste werkwijze is dat de psycholoog/psychotherapeut zelf contact opneemt met een psychiater om een deel van de behandeling uit te besteden. De uitvoerende zorgaanbieder (de zorgaanbieder die wordt geraadpleegd) factureert zijn diensten aan de opdracht gevende zorgaanbieder. De opdracht gevende zorgaanbieder (de eerste behandelaar) factureert vervolgens in zijn geheel de behandeling bij de verzekeraar. Dit heet onderlinge dienstverlening. De tweede zorgaanbieder mag dus niet zelf een behandeling openen en rechtstreeks declareren bij de verzekeraar.
 
Wat is het gevolg als in bovenstaande situatie geen onderlinge dienstverlening wordt toegepast?
De eerste en de tweede zorgaanbieder zullen een declaratie indienen bij een verzekeraar. De tweede declaratie zal bij controle teruggevorderd worden. Wij vragen u als huisarts mee te helpen alert te zijn op deze situatie zodat wij geen declaraties hoeven terug te vorderen bij GGZ zorgaanbieders.
 
Wanneer is een tweede verwijzing wel van toepassing?
Bij een
  • her-aanmelding
  • terugval
  • het gedurende de behandeling ontstaan van een geheel nieuwe stoornis, dwz. niet alleen niet eerder (h)erkend maar ook eerder werkelijk niet aanwezig (dit is een zeldzame situatie)
U hoeft geen verantwoording meer in te sturen voor Stoppen met Roken
In het kader van administratieve lastenverlichting hebben wij opnieuw gekeken naar de wijze van evaluatie en monitoring Stoppen met Roken. Het huidige format wordt ervaren als een administratieve last. In juni informeerden wij u via onze nieuwsbrief dat u voor 2015 geen ingevuld format hoeft in te sturen in januari 2016. Dit is ook voor 2016 en verder van toepassing. Wij hebben besloten dat de verantwoording in zijn geheel komt te vervallen.
​De verre verzekeraars ontvangen de gemaakte afspraken via het landelijk volgformat. Wij hebben een totale heraanlevering van alle gemaakte afspraken voor 2016-2017 naar de verre verzekeraars verstuurd via Vecozo. Vanaf de heraanlevering versturen wij dagelijks bestanden met de doorgevoerde wijzigingen naar Vecozo. De verzekeraars hanteren doorgaans een verwerkingstijd van 2 weken voor het inlezen van de tarieven in hun administratie. Vanwege jaarwisseling adviseren wij u pas na 13 januari te declareren om uitval van declaraties te voorkomen.

Sommige tarieven zijn aangepast voor 2017
In uw 2 jarige samenvatting (2016-2017) in het zorgverlenersportaal staan bij de verrichtingen alleen de tarieven van 2016. Het is niet mogelijk de tarieven in uw samenvatting in het zorgverlenersportaal aan te passen voor 2017.

We passen dan de indexering POH-S en POH-GGZ over heel 2017 toe.
 
 

Heeft u een vraag over uw declaratie?

Neem dan contact met ons op via telefoon, e-mail of chat.
Bel 071 751 00 99telefoonnummer (van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 18.00 uur)
 

Stel uw vraag via chat

Maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur.
Houdt u uw AGB code bij de hand?

Chat nu niet beschikbaar.