Zorg voor asielzoekers

De RZA bevat bijna alle zorg, vergelijkbaar met de basisverzekering voor Nederlanders en kent ook aanvullende zorg als Jeugdhulp, WMO en WLZ. Huisartsen kunnen verwijzen naar gecontracteerde zorgaanbieders vermeld in de RZA-gids op RZA. Welke zorg voor vergoeding in aanmerking komt, vindt u op de website van RZA.

Huisartsenzorg in een regulier asielzoekerscentrum (AZC)

Het eerstelijns Gezondheidscentrum voor Asielzoekers (GCA) regelt de medische zorg in asielzoekerscentra. Het GCA heeft huisartsen gecontracteerd. Doktersassistenten en praktijkverpleegkundigen in dienst van het GCA ondersteunen hen. De zorg voor asielzoekers sluit zoveel mogelijk aan op de reguliere huisartsenzorg. De huisartsenpraktijk op een asielzoekerscentrum kent een aantal inloopspreekuren per week. Daarnaast kunnen asielzoekers voor medische vragen en spoedzorg 24/7 bellen met de Praktijklijn (088 112 21 12) waar praktijkassistenten en een huisarts werken. Zij spreken veelal meerdere talen. Asielzoekers kunnen hier ook een afspraak maken bij de huisarts of een andere zorgverlener.

De LHV functioneert als spreekbuis voor huisartsen naar het GCA. GCA maakt met huisartsenposten afspraken over ANW. De huisartsenpost declareert rechtstreeks bij Menzis COA Administratie.

Locaties Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMV)

AMV-ers worden opgevangen op kleinschalige locaties buiten de AZC’s. Zij staan onder voogdij van Nidos en wonen op locaties onder begeleiding van jeugdzorginstellingen als Jade, Juzt, Kompaan-de Bocht of Xonar. Voor deze kleinschalige locaties heeft de jeugdzorginstelling contact met een lokale huisarts. Er is geen onderling contract gesloten; de huisarts kan voor consulten van AMV-ers het passantentarief rechtstreeks declareren bij Menzis COA Administratie (onder de RZA via Vecozo). Dit geldt ook voor huisartsenposten als een AMV-er zich daar meldt.

Logeerregeling / zelfzorgarrangementen

Een beperkt aantal asielzoekers vindt buiten de AZC’s onderdak bij familie (logeerregeling) of anderszins (zelfzorgarrangement). Wanneer een huisarts wordt bezocht door een asielzoeker die in één van deze regelingen valt, dan kan de huisarts het passantentarief rechtstreeks declareren bij MCA. Voor de huisartsenpost geldt hetzelfde.

Bijzondere situatie: gemeentelijke crisisopvang / ongeïdentificeerde asielzoekers

Zodra het COA een door de gemeente aangeboden locatie openstelt voor crisisnoodopvang, kan het zijn dat vluchtelingen daar nog op dezelfde dag worden ondergebracht. Zij zijn dan nog niet geïdentificeerd en gescreend op TBC, hebben nog geen zorgpas en zijn formeel nog onverzekerd. Totdat er landelijke afspraken zijn, geldt een noodplan voor de medische zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Hierin speelt de lokale GGD een grote rol.

Heeft u nog vragen?

Veelgestelde vragen rondom de zorg voor asielzoekers vindt u op Regeling Medische Zorg Asielzoekers of op de site van het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Heeft u andere vragen over (de vergoeding van) zorg aan asielzoekers, neem dan contact op met Menzis COA Administratie: rzainformatie@rzasielzoekers.nl

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61