Huisartsenzorg 2030

Huisartsenzorg voor iedereen in 2030

Huisartsenzorg: een cruciale rol in ons zorgstelsel

Professionals in de huisartsenpraktijk zijn het eerste aanspreekpunt bij gezondheidsvragen. Zij houden met ketenzorg een groot gedeelte van de mensen met een chronische ziekte uit het ziekenhuis. Ook zijn zij de poortwachter voor de tweede lijn en helpen ze bij de co√∂rdinatie van zorg thuis. Dat alles voor een relatief klein deel van het totale zorgbudget. Bovendien waarderen verzekerden hun deskundigheid en dat een praktijk dichtbij is. Fysiek of via digitaal contact.

3 hoofdthema's voor huisartsenzorg 2030

Huisartsenzorg als sterke basis

  • Meer tijd voor de patiënt 
  • Realiseren van beschikbare huisartsenzorg bij iedereen in de buurt
  • Focussen op minimale administratieve lasten

""

Huisartsenzorg als digitale service

  • Contact met patiënten zo efficiënt mogelijk laten lopen
  • Doelmatige inzet van schaars personeel
  • Digitaal contact en consult
""

Huisartsenzorg sterk in de regio

  • Goede samenwerking in de acute keten
  • Betere samenwerking met andere zorgverleners in de regio
  • Gebruiken van huidige fijnmazige ketenzorg infrastructuur bij het voorkomen van ziekten

Lees de hele paper

Download de paper 'Huisartsenzorg voor iedereen in 2030'. Hierin leest u onze visie op huisartsenzorg voor nu, straks en later. We beschrijven hoe we de zorg voor ons zien richting 2030. De paper is de uitkomst van een brede afstemming met het veld.

Download de toekomstvisie huisartsenzorg (pdf)