Stoppen met roken

De huisarts kan helpen bij het stoppen met roken. Hiervoor is een vergoeding mogelijk uit de basisverzekering. Het gaat om vergoeding van nicotinevervangers of medicijnen in combinatie met gedragsmatige ondersteuning door de huisarts in een Stoppen met roken-programma.

Vermelding SMR op recept is voldoende

Per 1 januari 2016 is bij het voorschrijven van stoppen-met-roken medicatie vermelding van de letters SMR op een recept voldoende. Huisartsen hoeven daarnaast geen aanvullend formulier aan te leveren. Als de begeleiding van het stoppen-met-roken programma niet plaats vindt binnen de eigen praktijk, vergewist de huisarts zich van de medische noodzaak voor de voor te schrijven medicatie. U vindt gecontracteerde apotheken in onze Zorgzoeker.

Korte en intensieve interventie mogelijk

  • Een korte interventie in de vorm van een stop-gesprek. De huisarts declareert dan een (lang) consult.
  • Een intensieve interventie in de huisarts praktijk van minimaal 4 gesprekken face to face. De huisarts declareert dan de intensieve ondersteuning als een stoppen met roken programma.

De huisarts hoeft niet geregistreerd te staan in het SMR register. Wij mogen er vanuit gaan dat de huisarts bekwaam is en de kennis op dit gebied up-to-date-houdt.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Heeft u een vraag?

Bel met ons

071 751 00 99

Maandag t/m vrijdag

8.00 - 18.00 uur

Heeft u een vraag over uw overeenkomst? Bel dan naar 071 751 00 61