Zorgtafel Flevoland stelt 5 speerpunten vast

02-07-2021
Acute zorgketen, chronische zorg, zorg en ondersteuning voor ouderen, psychische kwetsbaarheid en de gezonde inwoner. Dat zijn de 5 speerpunten waar de Zorgtafel Flevoland de komende tijd mee aan de slag gaat. Deze agenda komt voort uit het regioperspectief dat is opgesteld door verschillende partijen aan de Zorgtafel Flevoland.
""

Keuzes op basis van regioperspectief

Afgelopen jaar is gewerkt aan het  regioperspectief en de gezamenlijke opgaven op het gebied van zorg en gezondheid in Flevoland. Zilveren Kruis heeft in een regiobeeld een analyse gemaakt op basis van de beschikbare data. Dit is verrijkt met data van andere (zorg)organisaties en gemeenten in Flevoland. Hieruit zijn de speerpunten naar voren gekomen die nodig zijn voor goede en toegankelijke zorg voor de inwoners van Flevoland. De Zorgtafel heeft zo een gezamenlijk beeld gecreëerd, gedeelde ambities geformuleerd en speerpunten vastgesteld. 

Gedeputeerde Jop Fackeldey, provincie Flevoland: “Er is een ongelooflijke prestatie geleverd door alle partijen. Met de Zorgtafel gaan we er als zorgaanbieders, overheden en zorgverzekeraars voor zorgen dat iedere Flevolander de juiste zorg op de juiste plaats krijgt.”

Unieke samenwerking

Bij de Zorgtafel Flevoland zijn naast zorgaanbieders en gemeenten ook patiëntenorganisaties, brancheorganisaties, de provincie Flevoland en zorgverzekeraars betrokken. Dit gebeurt onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, Frans van den Broek d’Obrenan. Er is afgelopen jaar zeer intensief samengewerkt aan de agenda voor toekomstbestendige zorg. 

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “We werken in meerdere regio’s al samen met zorgaanbieders en gemeenten aan toekomstbestendige zorg. De samenwerking in Flevoland met zoveel partners en een onafhankelijk voorzitter is vooralsnog uniek en een mooi voorbeeld. De toenemende vraag naar zorg in combinatie met een tekort aan zorgpersoneel vereisen oplossingen over alle domeinen heen. Zorgaanbieder, zorgverzekeraar, gemeente en provincie moeten samenwerken. We gaan met elkaar onder andere aan de slag met het verminderen van de druk op de acute zorg, versterken van de huisartsenzorg, inzet van e-health en preventie.”

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: