Zilveren Kruis wacht niet op een nieuw kabinet Nederlanders moeten kunnen rekenen op toegankelijke en betaalbare zorg

12-07-2023

Om de gezondheidszorg in ons land toegankelijk en betaalbaar te houden zullen we moeten veranderen. De toenemende vraag naar zorg in combinatie met de personeelskrapte zet de betaalbaarheid en toegankelijkheid steeds verder onder druk. Veel van de veranderingen die nodig zijn staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA)*. Voor alle regio’s is inmiddels in kaart gebracht welke doelgroepen en welke zorg het meest urgent zijn. Tegen het eind van het jaar verwachten we de eerste plannen die laten zien hóe de zorg verandert. Daarna kunnen de veranderingen echt worden doorgevoerd. Voor al die zaken hoeven we niet te wachten op een nieuw kabinet.. Zorgaanbieders, gemeenten, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars hebben de ruimte om gezamenlijk de afspraken in het IZA te realiseren. 

Lees de 10 vragen. En lees ook onze 13 antwoorden.

""

1. Noodzaak duidelijk, doorgaan nodig

 Maar wie is er dan eigenlijk in de lead? En is het Integraal Zorgakkoord wel compleet? Wat als we problemen tegenkomen die niet in het akkoord worden benoemd?

2. Samenwerking is niet meer vrijblijvend

Concurrentie leidt niet altijd tot de beste zorg. Samenwerken is vereist en niet meer vrijblijvend. Maar hoe werkt dat? Hoe en wie regelt dat partijen elkaar vinden?

3. Gezamenlijke visie op de veranderopgave in de regio

Behalve het tekort aan personeel en de toenemende zorgvraag heeft elke regio zijn eigen uitdaging als het gaat om gezondheidszorg. Weten waar je moet beginnen is dan essentieel. Hoe kom je daarachter? Waar vind je het terug?
 

4. Fundamentele veranderingen vragen een lange adem

Hoe hou je dat vol zo’n veranderproces? En wie faciliteert het? Hoe worden aanbieders ondersteund bij de veranderingen?

5. Gemeente is onmisbaar om gezondheid dichterbij te brengen

Het IZA versterkt de domeinoverstijgende samenwerking met het sociale domein. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De gemeente is daarbij onmisbaar. Maar waar komt het geld vandaan en is er genoeg onderling vertrouwen? Zijn partijen in staat om elkaar mandaat te geven?
 

6. Samenwerking tussen zorgverzekeraars

Bij impactvolle transformaties in de zorg zullen zorgverzekeraars én zorgaanbieders meer met elkaar en onderling moeten samenwerken. En elkaar vertrouwen en mandaat geven. Gaat dat eigenlijk wel?

7. ‘Veranderruimte’ creëren door innovatieve contractering

De bekostiging wordt vaak aangewezen als factor die samenwerking en innovatie belemmert. Maar dat hoeft toch niet zo te zijn?

8. Gezamenlijke financiering van domeinoverstijgende samenwerking

Kunnen de financiële middelen uit verschillende budgetten van gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar bij elkaar worden gebracht om domeinoverstijgende zorgtransformaties te financieren?

9. 2,8 miljard aan transformatiemiddelen

Er is 2,8 miljard euro vrijgemaakt om de transformatie van zorg in een hogere versnelling te zetten. Waar gaat dat geld naar toe?

10. Inzet van externe adviseurs

Dat vinden we op zichzelf niet erg, mits dit niet te veel gebeurt. Hoe zorgen we daarvoor?  
Bekijk de PDF voor de 13 antwoorden en toelichting (pdf).

*Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg.
 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: