ZCN tekent opnieuw meerjarencontract voor ziekenvervoer Zilveren Kruis

21-05-2024
Zilveren Kruis en Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) hebben een nieuwe meerjarenovereenkomst afgesloten voor de totale, landelijke organisatie van het ziekenvervoer voor de verzekerden van de zorgverzekeraar. De overeenkomst geldt voor ten minste 4 jaar en start op 1 januari 2025. Ziekenvervoer betekent dat je per taxi naar een zorgverlener wordt gebracht, voor bijvoorbeeld nierdialyse of bestraling. Vele duizenden verzekerden maken hiervan jaarlijks gebruik: meer dan 60.000 ritten per maand.

ZCN is eindverantwoordelijk voor al deze ritten en neemt de ritintake, informatieverstrekking, kwaliteitsbewaking en administratieve afhandeling voor haar rekening. Voor de uitvoering van het vervoer maakt ZCN gebruik van een wijdvertakt en stabiel netwerk van vervoerders in heel Nederland.

Continuïteit voor verzekerden

De grote diversiteit aan verzekerden en klantsituaties vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van een dienstverlener, dat is waarmee Zilveren Kruis de beschrijving begint van haar Inkoopbeleid Ziekenvervoer 2025-2028. Voor het opstellen daarvan heeft Zilveren Kruis gesproken met verschillende ziekenhuizen, vervoerspartijen en verzekerden. Daarbij stond de klantreis steeds centraal. Het vervoer van dialyse patiënten vraagt om een andere dienstverlening dan bijvoorbeeld van visueel gehandicapten. In álle gevallen geldt dat iedereen moet kunnen rekenen op een klantvriendelijke en betrouwbare dienstverlening. Met andere woorden, verzekerden hebben als individu en als gevolg van een aandoening behoefte aan een passende dienstverlening en dat vraagt om maatwerk. Zilveren Kruis wil dat haar klanten kunnen vertrouwen op zorgeloos vervoer.

Peter Langenbach, directeur Zorginkoop van Zilveren Kruis: “ZCN heeft ons streven naar zorgeloos vervoer overtuigend uitgewerkt in een uitstekend voorstel. Ik ben dan ook blij dat we de bestaande samenwerking voor meerdere jaren kunnen voortzetten. En dat er voor onze verzekerden niks wijzigt zodat ze kunnen blijven vertrouwen op de bestendige, landelijke dienstverlening van ZCN. Waarbij we óók samen blijven werken aan continue verbetering”.

Enorme stap in duurzaamheid: meer dan de helft van de ritten emissievrij in 2025

Peter Langenbach vervolgt: “Als ondertekenaar van de Green Deal zorg stelden we als eis dat minimaal 25% van de beladen voertuigkilometers per 1 januari 2025 moeten worden gereden met voertuigen die emissievrij zijn. En dat dat in de jaren ernaar zou toenemen. In aanvulling op de minimale eisen is het onze wens dat het ziekenvervoer eerder en met een hoger percentage emissievrij wordt uitgevoerd, een wens die door ZCN ruimschoots is vervuld”.

Ketensamenwerking in partnerschap

Marlies Meesters, directeur van ZCN: “De samenwerking en co-creatie met onze opdrachtgever Zilveren Kruis, vervoerspartners, zorgaanbieders en overige stakeholders geven wij vorm vanuit een grondhouding van wederzijds begrip en transparantie. We werken dan vanuit één doel: zorgeloos vervoer voor de verzekerde. Dat doel bereiken we met het openhouden van vooral korte lijnen en het als keten gezamenlijk en pragmatisch aanvliegen van eventuele problemen. Ik ben trots op dit mooie partnerschap”.


Het contract van Zilveren Kruis voor het vervoer van verzekerden geldt ook voor verzekerden van Interpolis, FBTO, en De Friesland.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: