Positieve beoordeling transformatievoorstel Eemland

11-10-2023

Net als vorig jaar hebben Samen Sterker Eemland en Meander Medisch Centrum een gezamenlijke aanvraag voor transformatiemiddelen bij ons ingediend. Samen met zorgverzekeraar VGZ hebben we daar akkoord op gegeven. Nu kunnen we met elkaar vervolgstappen zetten en de zorg verder verbeteren en organiseren.

""

Zowel het netwerk Samen Sterker als het programma  ‘Zorg voor morgen’  van Meander hebben als doel om de uitdagingen in de zorg van deze tijd aan te gaan. En bij te dragen aan het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg.

In gezamenlijkheid bieden beiden dan ook een sterke basis om de beweging hiertoe in gang te zetten. Via een snelle toets procedure is geconcludeerd dat de impactvolle zorgtransformaties voldoen aan de voorwaarden uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Mededingingswet.

Met de toekenning van de transformatiemiddelen kunnen op meerdere thema's en projecten vervolgstappen plaatsvinden.  Zo werkt Samen Sterker onder het thema kwetsbare ouderen aan de projecten Proactieve zorgplanning (PZP) en ONTiE (Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland.) Ook voor het project verkennend gesprek/mentale gezondheidscentra onder het thema psychische kwetsbaarheid, het project Oncolokaal onder het thema chronische aandoeningen en voor het thema spoedzorg zijn transformatiemiddelen toegekend.

Binnen 'Zorg voor morgen' is gewerkt aan het voorkomen van opnames door bijvoorbeeld ambulante zorg te leveren of zorginnovaties in te zetten. Ook zorgt Meander voor toedieningen van medicijnen thuis in samenwerking met de thuiszorg en het mogelijk maken van thuismonitoring van chronische patiënten.

De partners zijn blij met de goedkeuring van de plannen. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het concreet maken van de beoogde transformaties en mijlpalen in het licht van het IZA. Hoewel dit proces niet altijd eenvoudig was, bracht het meer focus. De positieve beoordeling door de zorgverzekeraars is een mooie bevestiging dat men op de goede weg zit. En dat geeft ook vertrouwen voor het Regioplan Eemland waar nu aan wordt gewerkt.

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: