Praktijkondersteuner kan net als huisarts declareren bij Zilveren Kruis

19-01-2022
Bij huisartsen is onrust ontstaan over de verandering van financiering van praktijkondersteuners somatiek (POH-s). Dat betreuren we. Juist omdat we komend jaar miljoenen investeren in de huisartsenzorg. De wijziging in het beleid voor praktijkondersteuners is er juist op gericht huisartsen en praktijkondersteuners te ondersteunen bij de toenemende zorgvraag. Huisartsen én praktijkondersteuners zijn juist nu extra hard nodig.
""

Wat verandert er?

De bekostiging van de POH-s is veranderd. Eerst was het zo dat huisartsen een vaste vergoeding kregen voor de POH-s. Vanaf 2022 is dit anders. Dan declareert de POH-s voor de tijd buiten de ketenzorg de consulten, visites en verrichtingen die ze doet. Ketenzorg zelf is en blijft niet declarabel voor de POH-s, dat vergoedt de regio-organisatie. Naast deze vergoeding ontvangt de huisarts een ‘Aanvullende vergoeding POH-S’ en eventuele andere vergoedingen uit maatwerkafspraken. Hiermee kunnen alle werkzaamheden worden bekostigd die de POH-s doet, dus ook preventie, niet-direct patiënt-gebonden zorg, afstemming, etc. Er is geen plafond meer zoals in de afgelopen jaren.
Omdat de activiteiten van de POH-s declarabel worden, kunnen ze de huisarts meer ondersteunen in de patiëntenzorg. Zo kunnen zij bijvoorbeeld huisbezoeken doen bij ouderen, spreekuren houden voor kleine klachten en allerlei technische handelingen uitvoeren. Naast de zorg voor chronische patiënten met diabetes, COPD of CVRM, kunnen zij ook patiënten met andere zorgvragen helpen. Door deze uitbreiding in financiering kunnen POH-s breder worden ingezet binnen de huisartspraktijk. Daarmee kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de verlaging van werkdruk in de huisartsenpraktijk.

Onrust bij huisartsen

Een aantal huisartsen vindt dat de nieuwe manier van financieren geen recht doet aan het werk van de praktijkondersteuners. Zij zijn bang dat niet-direct patiënt gebonden zorg in gevaar komt als de POH-s op basis van consulten wordt gefinancierd.
De financiering van huisartsenzorg verloopt echter niet alleen via de consulttarieven, maar ook via aanvullende vergoedingen zoals hierboven beschreven. Deze wijziging is budgetneutraal. Dat houdt in dat Zilveren Kruis met deze nieuwe financieringssystematiek net zo veel geld ter beschikking stelt aan de POH-s als voor de wijziging. Andere verzekeraars hanteren deze systematiek, waarbij de POH-s consulten declareert, al langer.

De overgang naar een nieuwe financiering

De nieuwe financiering is mede tot stand gekomen in overleg met huisartsen en hun brancheorganisaties. Daarbij hebben we ook afgesproken de uitwerking van het beleid de komende periode te monitoren en evalueren. Als de evaluatie daar aanleiding voor geeft, zullen we het beleid herijken. Verder kijken we natuurlijk ook naar onbedoelde negatieve effecten voor een individuele huisarts, met bijvoorbeeld een specifieke patiënt populatie.
Afgelopen maanden heeft Zilveren Kruis in verschillende kernregio’s uitleg gegeven aan huisartsen over deze wijziging en manier van declareren. Daarnaast hebben we een rekentool ontwikkeld voor die kan helpen het financiële plaatje in kaart te brengen. 45 praktijken hebben zich bij ons gemeld omdat ze verwachten financieel niet uit te komen. Daardoor is helaas onrust ontstaan. In veel gevallen zien we dat het gebruik van de rekentool daar een rol in speelt. We kijken momenteel of we de informatie op onze website kunnen verbeteren. Ook helpen we praktijken graag met de berekening. 

Zilveren Kruis investeert in de huisartsenzorg

Deze beleidswijziging is geen bezuiniging. Sterker nog, Zilveren Kruis investeert het komende jaar tientallen miljoenen extra in de huisartsenzorg. Dat doen we om huisartsen en de praktijkondersteuners te ondersteunen bij de toenemende zorgvraag. Zij spelen een zeer belangrijke rol in ons zorgstelsel.

 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: