Coronapatiënten Tergooi eerder thuis

05-03-2021
Sinds november vorig jaar is het gelukt om 27 mensen die wegens een coronabesmetting in Tergooi waren opgenomen, eerder naar huis te laten gaan. Karin Daemen, internist bij Tergooi is trots. “Patiënten vragen ons vaak wanneer ze weer naar huis mogen, zeker omdat ze op een corona afdeling liggen en geen bezoek mogen ontvangen."
""
"Het is heel erg fijn om dan te kunnen zeggen dat ze thuis verder mogen herstellen. Door dagelijkse monitoring door hun huisarts en een goede begeleiding van ons, waarbij ze zuurstof gebruiken en zelf metingen uitvoeren, kan dat veilig. Hierbij is het van belang dat de thuissituatie zich daarvoor leent en er bijvoorbeeld een mantelzorger voor ze beschikbaar is.” 

Succesvolle resultaten

In november is de leidraad ‘vervroegd ontslag’ in gezamenlijkheid tussen de huisartsenvereniging RhoGo in de regio en Tergooi opgesteld. De leidraad is afgeleid van de Amsterdamse leidraad en op maat gemaakt voor deze regio. Een goed voorbeeld van hoe we de zorg samen anders kunnen organiseren. Dankzij dit initiatief kunnen patiënten gemiddeld 5 dagen eerder naar huis. Vooraf was ingeschat dat patiënten nog vijf dagen zuurstof nodig zouden hebben, nu blijkt dat patiënten gemiddeld zeven dagen nog zuurstof gebruiken. Tijdens een rondvraag onder patiënten blijkt dat zij zelf ook erg tevreden zijn. Zo wordt vooral de begeleiding door de huisarts als zeer prettig ervaren. 

Doorontwikkeling

Mede door dit succes en door de ontwikkelingen rondom Covid zoals de dreiging van een derde golf, zijn nieuwe initiatieven al opgestart. Een goed voorbeeld is hoe huisartsen uit Drenthe mensen die positief testen op corona op afstand monitoren met een app. Bij een slechtere waarde wordt de huisarts gewaarschuwd. Huisartsen in de regio zijn voornemens te starten met de inzet van de Emma-Covid app. Patiënten die stabiel genoeg zijn, worden dan thuis gemonitord op onder andere bloeddruk en temperatuur. Daarnaast wordt er gekeken of patiënten die corona hebben en achteruitgaan, na een korte evaluatie op de spoedeisende hulp van Tergooi met dexamethason en zuurstof weer naar huis kunnen. Als dat het geval is, worden zij straks door de Emma-Covid app thuis gemonitord. 

Karin: “Als de gezondheid het toe laat om eerder naar huis te kunnen, is herstellen in een thuissituatie meestal toch het fijnst. Bovendien geeft het ons de mogelijkheid om meer patiënten te helpen omdat er letterlijk dan weer een bed beschikbaar komt voor een andere patiënt. De huisartsen hebben de zorg erg goed opgevangen. Twee patiënten moesten we helaas opnieuw opnemen omdat hun situatie verslechterde. Verbeterpunten zijn er ook. Zo zijn we er achter gekomen dat begeleiding door een fysiotherapeut vanaf het moment dat iemand weer thuis is het herstel bevordert. Als een patiënt naar huis mag, krijgt hij vanaf nu standaard een doorverwijzing naar de fysiotherapeut mee. Ook blijkt dat extra zuurstof belangrijk is voor het herstel. Als een patiënt extra zuurstof krijgt, is hij in staat om actiever te zijn. Voldoende bewegen helpt om weer gezond te worden.”

Van wachtkamer naar woonkamer

De leidraad vervroegd ontslag is een voorbeeld van hoe Tergooi werkt aan het bieden van waardevolle zorg, zo dicht mogelijk bij onze patiënten. Dat noemen we Zorg Dichterbij. Als het moet in ons ziekenhuis, als het kan daarbuiten, in ons regionale medisch centrum of zelfs bij de patiënt thuis. Twee jaar geleden sprak Tergooi met zorgverzekeraar Zilveren Kruis de intentie uit om 20% van de zorg naar huis te brengen. Deze verplaatsing van herstellende coronapatiënten naar huis past daar heel mooi bij. Nelleke van Geel, zorginkoper regio Noord West bij Zilveren Kruis: “Patiënten voelen zich toch vaak het prettigst in hun eigen, vertrouwde omgeving. Als ze daar sneller weer naar toe kunnen, draagt dat ook bij aan hun gezondheid.”


 
 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: