St. Antonius en Zilveren Kruis gaan zorg structureel anders organiseren Meerjarenovereenkomst maakt transitie van zorg mogelijk

18-03-2021
St. Antonius Ziekenhuis en Zilveren Kruis zetten in op vernieuwing van de ziekenhuiszorg. “De schaarste op de arbeidsmarkt, de stijgende zorgvraag en bijbehorende zorgkosten maakt dat nietsdoen geen optie is”, aldus Luc Demoulin, voorzitter Raad van Bestuur van het St. Antonius. 
""
“Corona heeft dat inzicht en de urgentie ervan alleen maar versterkt. Daarom pakken we nu door op ontwikkelingen zoals e-health, meer zorg thuis, samen beslissen en ketensamenwerking. Met een unieke aanpak, waarbij we de samenhang tussen al deze ontwikkelingen integreren tot één grote beweging voorwaarts.” Ook Zilveren Kruis investeert al een aantal jaar in initiatieven om zorg anders te organiseren. De gezamenlijk ambitie om voorop te lopen in deze transformatie, hebben het St. Antonius en Zilveren Kruis nu vastgelegd in een meerjarenovereenkomst.

Betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief 

Het St. Antonius en Zilveren Kruis willen de zorg van nu én in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoog te houden. “Dat kan alleen als we de zorg zo organiseren dat meer patiënten tegen gelijkblijvende of lagere kosten kunnen worden behandeld”, zegt Dirk de Kruif, die als lid Raad van Bestuur namens het St. Antonius nauw betrokken is bij de totstandkoming van de overeenkomst. “Daarom moderniseren we zorgprocessen en behandelingen. Veel ziekenhuiszorg kan buiten het ziekenhuis of zelfs thuis plaatsvinden. Zorg thuis is voor patiënten minder omslachtig, voorkomt infecties en bespaart tijd (en geld). Carmen Verdoold, regiomanager Zorginkoop Zilveren Kruis: “Veel van onze verzekerden vinden het fijn om zorg in de eigen vertrouwde omgeving te krijgen. Dit geeft hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort. Gezamenlijk gaan we de uitdaging aan om de demografische groei op te vangen door de zorg anders te organiseren.”
 

Digitale mogelijkheden benutten

E-health zal een belangrijke rol gaan spelen in de zorgverlening van het St. Antonius in de komende jaren. Bijvoorbeeld door telefonische en video-afspraken, telemonitoring en andere digitale toepassingen. St. Antonius en Zilveren Kruis hebben de concrete doelstelling om structureel minstens 25% minder fysieke consulten te doen dan in 2019. De Kruif: “Het is belangrijk om patiënten in staat te stellen meer regie te nemen over hun zorgproces. E-health kan daar bij helpen. Maar bovenal moet de gegeven zorg waarde toevoegen voor de patiënt en onnodige zorg worden voorkomen.”

Specialisatie en samenwerking

Frank Eefting is als medisch specialist namens het medisch specialistisch bedrijf (MSB) nauw betrokken bij de gesprekken met Zilveren Kruis: “Hoe vaker we iets doen hoe beter we erin worden. Daar gelooft het St. Antonius in. Zeker als het om hoogcomplexe zorg gaat. We hebben (jarenlange) expertise opgebouwd op het gebied van hart- en vaatziekten, longziekten en kanker. Voor zorg waarin we minder expertise in huis hebben, werken we steeds vaker samen met andere zorgpartners. 
Bovendien realiseren we ons dat de zorg niet begint of stopt bij onze voor- of achterdeur. Samen met zorgpartners in de regio maken we afspraken over wie welke zorg, op welk moment, voor welke patiënt het beste kan leveren en zorgen we voor een goede onderlinge afstemming.”

Verdoold: “Deze duidelijke visie van het St. Antonius wordt gedragen door de medisch specialisten, en sluit aan bij de visie van Zilveren Kruis. Het ziekenhuis borgt zo de toegankelijkheid van zorg en daarmee zullen zorgkosten per patiënt structureel dalen in de gehele keten. Zilveren Kruis ziet dat hierdoor ruimte ontstaat om binnen budget meer zorg in te kopen in een groeiende regio, wat onze verzekerden ten goede komt.”

Overeenkomst

Vandaag tekenden Zilveren Kruis en het St. Antonius Ziekenhuis een meerjarenovereenkomst waarin beide partijen afspraken hebben gemaakt om in de komende drie jaar bovenstaande ontwikkelingen en initiatieven verder vorm te geven en mogelijk te maken. Ook andere ketenpartners worden hierbij betrokken om zo gezamenlijk een transitie in het zorglandschap te realiseren.


 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: