Reactietermijnen

Binnen hoeveel tijd krijgt u antwoord van Zilveren Kruis? Wij geven u inzicht in de reactietermijnen bij een verzoek om informatie, offertes, wijzigingen, afhandeling van klachten enz.

Premieberekening en beantwoording van vragen

  • Online premieberekening: direct beschikbaar. De premieberekening kunnen wij direct per e-mail sturen.

Nieuwe verzekering en wijziging bestaande verzekering

U kunt op de volgende wijze een nieuwe verzekering bij ons aanvragen of een wijziging aan ons doorgeven:

  • Via onze website
  • Schriftelijk
  • Telefonisch

Aanmeldingen en wijzigingen die u via onze website doet, bevestigen wij direct. De nieuwe polis sturen wij u binnen 5 werkdagen toe.

Verstrekken van verzekeringstechnische informatie

  • Telefonisch gestelde vragen beantwoorden wij direct.

Een kopie polisblad sturen wij binnen 10 werkdagen. U kunt uw verzekering en de gemaakte kosten ook bekijken via Mijn Zilveren Kruis, uw persoonlijke pagina binnen de website van Zilveren Kruis.

Machtigingen

Voor sommige behandelingen, hulp- of geneesmiddelen heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig om uw zorgkosten te kunnen declareren. We noemen dit een machtiging. Bij een machtiging controleren wij voordat u aan de behandeling begint of u recht heeft op een vergoeding. Vraagt u vooraf geen machtiging aan, dan kan het gebeuren dat u achteraf te horen krijgt dat de kosten niet worden vergoed. Hoe u een machtiging aanvraagt, verschilt per vergoeding. Wij reageren binnen 7 werkdagen op uw machtigingsaanvraag.

Rekeningen

U kunt op de volgende wijze een rekening aan ons doorgeven:

  • Via onze website (Mijn Zilveren Kruis of app)
  • Schriftelijk

Rekeningen betalen wij binnen 10 werkdagen (betaalbaarstelling aan de bank). Declareert u online? Dan krijgt u de volgende werkdag uw vergoeding. Voor buitenlandse rekeningen hebben wij wat meer tijd nodig. 

Klachtbehandeling

Klachten kunt u als volgt bij ons indienen:

Wij reageren binnen 5 werkdagen na ontvangst inhoudelijk op uw klacht.
Als het ons niet lukt om binnen de genoemde termijnen te reageren, dan ontvangt u van ons bericht (telefonisch, per e-mail of per brief) met daarin de nieuwe reactietijd