Hoeveel aan uw zorgverlener betalen?

Met uw pgb koopt u zorg in bij uw zorgverlener(s). U spreekt met uw zorgverlener(s) af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij aan u leveren. Daarvoor zijn maximum uurtarieven waar u zich aan moet houden.

Er zijn maximumtarieven die u mag betalen

Voor professionele en niet-professionele zorgaanbieders zijn andere maximumtarieven.

De tarieven van 2021

  • Voor een professionele zorgverlener maximaal € 66,60 per uur of € 61,32 per dagdeel voor de dagbesteding.
  • Een niet-professionele zorgaanbieder maximaal € 21,14 per uur.

De tarieven van 2020

  • Een professionele zorgverlener mag u maximaal € 65,29 per uur of € 60,11 per dagdeel voor de dagbesteding betalen.
  • Een niet-professionele zorgverlener mag u maximaal € 20,73 per uur betalen.

Met een professionele zorgverlener bedoelen wij een:

  • Onderneming die zorg verleent en zo ook geregistreerd staat in het handelsregister.
  • Zelfstandig ondernemer zonder personeel die zorg aanbiedt en zo ook geregistreerd staat in het handelsregister. Hij of zij mag geen eerste of tweedegraads familie van u zijn.
  • zorgverlener die is ingeschreven in het BIG-register. Hij of zij mag geen eerste of tweedegraads familie van u zijn.

Alle andere zorgverlener noemen we niet-professionele zorgaanbieders.

Onderhandel met uw zorgverlener over het uurtarief

De tarieven zijn maximale tarieven. U mag ook een prijsafspraak maken met uw zorgverlener die onder het maximale uurtarief ligt. Hoe lager uw tarief, hoe meer zorg u kunt inkopen met uw pgb.

Soms mag u een professionele zorgaanbieder meer betalen

U mag uw zorgverlener meer betalen als het gaat om zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. U vindt deze zorg en bijbehorende tarieven op de website van de NZa in het document Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg. U of uw vertegenwoordiger moet eerst een aanvraag indienen bij het Zorgkantoor. Neem daarvoor contact met ons op. Wij sturen u dan een speciale zorgbeschrijving toe.

Heeft u een andere vraag?

Bel ons

038 456 78 88

Persoonlijk contact met een medewerker.
Voor al uw vragen.

Maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Document opsturen

Stuur eenvoudig digitaal uw document aan ons op. Bijvoorbeeld uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving.

Naar document opsturen