Hoeveel aan uw zorgverlener betalen?

Met uw pgb koopt u zorg in bij uw zorgverlener(s). U spreekt met uw zorgverlener(s) af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij aan u leveren. Daarvoor zijn maximum uurtarieven waar u zich aan moet houden.

Er zijn maximumtarieven die u mag betalen

Voor professionele en niet-professionele zorgaanbieders zijn andere maximumtarieven.

De tarieven van 2024

 • Een professionele zorgverlener maximaal € 77 per uur of € 70,88 per dagdeel voor de dagbesteding.
 • Een niet-professionele zorgaanbieder maximaal € 24,44 per uur.

De tarieven van 2023

 • Een professionele zorgverlener maximaal € 72,39 per uur of € 66,64 per dagdeel voor de dagbesteding.
 • Een niet-professionele zorgaanbieder maximaal € 22,98 per uur. 

Dit zijn tarieven inclusief vakantiegeld.

Verhoging reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2024

Door de hogere prijzen voor autorijden en het openbaar vervoer hebben zorgverleners meer reiskosten. Daarom mag vanaf 1 januari 2024 de reiskostenvergoeding verhoogd worden. U mag dan maximaal € 0,23 per kilometer onbelast aan de zorgverlener betalen. Tot en met 31 december 2023 is dit nog € 0,21 per kilometer.

Let op: deze vergoeding gaat van het budget af. U bent niet verplicht om de reiskostenvergoeding te verhogen.

Meer informatie vindt u op Verhoging reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2024 | Nieuwsbericht | Mijn PGB.

Met een professionele zorgverlener bedoelen wij een

 • Onderneming die zorg verleent en zo ook geregistreerd staat in het handelsregister.
 • Zelfstandig ondernemer zonder personeel die zorg aanbiedt en zo ook geregistreerd staat in het handelsregister. Hij of zij mag geen eerste of tweedegraads familie van u zijn.
 • zorgverlener die is ingeschreven in het BIG-register. Hij of zij mag geen eerste of tweedegraads familie van u zijn.

Alle andere zorgverleners noemen we niet-professionele zorgaanbieders. Een buitenlandse zorgverlener wordt gezien als informele zorgverlener en valt voor het maximum tarief onder niet-professionele zorgverlener.

Onderhandel met uw zorgverlener over het uurtarief

De tarieven zijn maximale tarieven. U mag ook een prijsafspraak maken met uw zorgverlener die onder het maximale uurtarief ligt. Hoe lager uw tarief, hoe meer zorg u kunt inkopen met uw pgb.

Soms mag u een professionele zorgaanbieder meer betalen

U mag uw zorgverlener meer betalen als het gaat om zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. U vindt deze zorg en bijbehorende tarieven op de website van de NZa in het document Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg. U of uw vertegenwoordiger moet eerst een aanvraag indienen bij het Zorgkantoor. Op de zorgbeschrijving moet u, naast de vragen die er al staan, ook de volgende informatie geven:

 • Het BIG -nummer van de zorgverlener
 • Is er sprake van complexe of gecombineerde problematiek? Zo ja, welke?
 • Hoe vaak (per dag of per week) krijgt u de zorg of begeleiding? En hoe lang?
 • Bij begeleiding groep; hoe groot is de groep? En hoeveel begeleiders zijn er per groep?

Stuur de ingevulde zorgovereenkomst en zorgbeschrijving via ons formulier 'Document opsturen' met onderwerp 'Nieuwe zorgovereenkomst en/of zorgbeschrijving'.