Hoeveel aan uw zorgverlener betalen?

Met uw pgb koopt u zorg in bij uw zorgverlener(s). U spreekt met uw zorgverlener(s) af hoeveel u betaalt voor de zorg die zij aan u leveren. Daarvoor zijn maximum uurtarieven waar u zich aan moet houden.

Er zijn maximumtarieven die u mag betalen

Voor professionele en niet-professionele zorgaanbieders zijn andere maximumtarieven.

De tarieven van 2023

  • Een professionele zorgverlener maximaal € 72,39 per uur of € 66,64 per dagdeel voor de dagbesteding.
  • Een niet-professionele zorgaanbieder maximaal € 22,98 per uur.

De tarieven van 2022

  • Een professionele zorgverlener maximaal € 68,30 per uur of € 62,88 per dagdeel voor de dagbesteding.
  • Een niet-professionele zorgverlener maximaal € 21,68 per uur. 

Met een professionele zorgverlener bedoelen wij een:

  • Onderneming die zorg verleent en zo ook geregistreerd staat in het handelsregister.
  • Zelfstandig ondernemer zonder personeel die zorg aanbiedt en zo ook geregistreerd staat in het handelsregister. Hij of zij mag geen eerste of tweedegraads familie van u zijn.
  • zorgverlener die is ingeschreven in het BIG-register. Hij of zij mag geen eerste of tweedegraads familie van u zijn.

Alle andere zorgverleners noemen we niet-professionele zorgaanbieders. Een buitenlandse zorgverlener wordt gezien als informele zorgverlener en valt voor het maximum tarief onder niet-professionele zorgverlener.

Onderhandel met uw zorgverlener over het uurtarief

De tarieven zijn maximale tarieven. U mag ook een prijsafspraak maken met uw zorgverlener die onder het maximale uurtarief ligt. Hoe lager uw tarief, hoe meer zorg u kunt inkopen met uw pgb.

Soms mag u een professionele zorgaanbieder meer betalen

U mag uw zorgverlener meer betalen als het gaat om zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. U vindt deze zorg en bijbehorende tarieven op de website van de NZa in het document Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg. U of uw vertegenwoordiger moet eerst een aanvraag indienen bij het Zorgkantoor. Neem daarvoor contact met ons op. Wij sturen u dan een speciale zorgbeschrijving toe.