Notariƫle volmacht

Het is mogelijk om bij de notaris een volmacht op te laten stellen. Met de notariƫle volmacht kunt u een persoon machtigen die voor u uw zaken regelt. Die persoon heet een notarieel gevolmachtigde. Vaak wordt een volmacht eerder opgesteld, maar gaat een volmacht pas later in: namelijk als u uw zaken niet meer zelf kunt regelen.

Informatie opvragen over uw zorgzaken

Wil uw notarieel gevolmachtigde informatie opvragen over uw zorgzaken? Het soort Wlz-zorg dat u ontvangt bepaalt of wij uw vragen mogen beantwoorden.

Vragen over zorg in natura

Wij mogen de notarieel gevolmachtigde wel informatie geven over zorg in natura (ZIN). Voor vragen over de inhoud van de ZIN-zorg kunt u het beste contact opnemen met de zorgaanbieder.

Vragen over het persoonsgebonden budget

Wij mogen alleen algemene vragen over het persoonsgebonden budget (pgb) beantwoorden. Gaat het over de inhoud van pgb-zaken? Dan mogen wij geen informatie geven aan de notarieel gevolmachtigde. Deze geldzaken en zorgzaken bespreken wij niet door de wetgeving over de privacy. Wij mogen dit alleen bespreken met u, uw gewaarborgde hulp of uw wettelijk vertegenwoordiger.

Pgb-zaken regelen mag niet zomaar

Het is belangrijk dat uw pgb goed beheert wordt. Als zorgkantoor mogen wij uw notarieel gevolmachtigde niet zomaar accepteren als uw pgb-vertegenwoordiger. Dat komt doordat bijna in elke notariële volmacht een andere tekst staat. In de ene notariële volmacht wordt het ene wel geregeld, en bij de andere notariële volmacht gebeurt dat niet.

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw pgb

Gaat er iets niet goed bij het beheren van een pgb? Dan kunnen wij uw notariële volmacht daar niet op aanspreken. Het kan gaan om geldzaken, maar ook om zorgzaken. Uw gevolmachtigde heeft dus geen eigen verantwoordelijkheid.

Wij controleren de inhoud van uw volmacht

Wij kunnen uw notariële volmacht niet zomaar accepteren. Maar wij nemen uw gevolmachtigde wel serieus. Daarom beoordeelt het zorgkantoor of uw notarieel gevolmachtigde het pgb misschien kan en mag beheren. Gaan wij akkoord? Dan kan alleen uw gevolmachtigde mogelijk uw gewaarborgde hulp worden. De gevolmachtigde mag niet iemand anders machtigen om het pgb te beheren. Een gewaarborgde hulp kunnen wij aanspreken op de rechten en plichten die horen bij het beheer van een pgb.

Lees hier meer over de gewaarborgde hulp

Lees hier wat u moet weten en kunnen om een pgb goed te beheren

Lees hier de rechten en plichten van het pgb-Wlz (pdf)