Meerzorg

Soms heeft u tijdelijk of voor langere tijd meer zorg of ondersteuning nodig. Heeft u meer nodig dan waar uw zorgprofiel recht op geeft? Dan kunt u misschien een aanvraag doen voor Meerzorg.

Meerzorg is een extra budget om zorg in te kopen bij een extreme zorgbehoefte

Met extreme zorgbehoefte bedoelen we dat de vraag naar zorg voor iemand veel zwaarder of complexer is dan bij andere cliënten met hetzelfde zorgprofiel.

Voordat u Meerzorg aanvraagt, adviseren wij u om eerst te kijken naar de andere mogelijkheden voor extra budget.

Meer over andere mogelijkheden voor extra budget 

Niet iedereen kan Meerzorg krijgen

U kunt Meerzorg (op pgb of ZIN) aanvragen met 1 van de volgende zorgprofielen:

 • 5VG, 7VG, 8VG
 • 5LG, 6LG,7 LG
 • 3ZGaud
 • 5ZGvis
 • 7VV, 8VV
 • 6GGZ B, 7GGZ B
 • 4GGZ W

Ook op de volgende zorgprofielen kunt u Meerzorg ontvangen, maar hier is geen pgb mogelijk. Deze zorg kan dus alleen via ZIN:

 • 4 LVG, 5 LVG
 • 1 SGLVG
 • 6GGZ B, 7GGZ B
 • 5GGZ W

Of u Meerzorg nodig heeft kunt u het beste beoordelen samen met uw zorgverlener. Uw zorgverlener kan ook meedenken over andere oplossingen binnen uw bestaande budget.

Er zijn nog meer voorwaarden:

Voor Meerzorg bij een pgb zijn er andere voorwaarden dan voor Meerzorg bij ZIN. Klik op de voorwaarden die voor u gelden om ze te bekijken:

 • U heeft minimaal 25% meer budget zorg dan mogelijk is in uw zorgprofiel;
 • Uit uw cliëntprofiel, zorgplan en zorgbehoefte moet blijken dat u Meerzorg nodig heeft. Dus dat er sprake is van extreme zorgzwaarte waardoor het extra budget nodig is
 • Het is duidelijk om welke zorg en hoeveel zorg het gaat, en dat deze zorg noodzakelijk is.
 • U heeft extra budget nodig voor directe zorg handelingen. U kunt geen Meerzorg aanvragen voor het financieren van toezicht of 24-uurszorg
 • Er is geen geschikt zorgaanbod mogelijk binnen uw zorgprofiel.
 • Een gedragskundige of behandelaar heeft uw zorgplan ondertekend.
 • U krijgt de zorg van minimaal 1 professionele zorgverlener.
 • U komt niet in aanmerking voor een andere regeling voor extra budget, zoals EKT, PAB, Beademingstoeslag, Maatwerktoeslag Dure dagbesteding of Maatwerktoeslag kind;
 • U komt in aanmerking of maakt reeds gebruik van een van deze regelingen maar dit is niet voldoende;
 • Minstens één professionele zorgverlener met het deskundigheidsniveau van verpleegkundige, SPH’er of vergelijkbaar is direct betrokken bij de zorg;
 • Uw aanvraag is onderbouwd en ondertekend door een gedragskundige/behandelaar die bij uw zorgsituatie is betrokken (of eventueel, in overleg met het zorgkantoor, uw huisarts);
 • In uw aanvraag staat duidelijk onderbouwd welke zorg u nodig heeft en hoeveel.
 • U verantwoord thuis kunt wonen.
 • In de informatiefolder ‘Beleidskader Meerzorg pgb vanaf 2023’ leest u meer informatie over ons beleid bij Meerzorg.

Deze voorwaarde geldt bij elke vorm van ZIN:

 • Iemand moet in uren minimaal 25% meer zorg nodig hebben, dan is opgenomen in het (hoogs mogelijk) geïndiceerde of het toegewezen zorgprofiel.

Bij de verschillende vormen van financiering (MPT, VPT of Verblijf) gelden verschillende extra voorwaarden. En ook gaat het aanvragen van de Meerzorg anders. Uw zorgaanbieder kan u hierbij helpen.

Meer informatie voor zorgaanbieders voor de aanvraag Meerzorg

Wilt u Meerzorg aanvragen?

Wilt u Meerzorg aanvragen voor zorg via ZIN?  Neem dan contact op met uw zorgaanbieder over de mogelijkheden van Meerzorg.

Wilt u Meerzorg aanvragen voor zorg via een pgb?

 1. U vult het aanvraagformulier Meerzorg (pdf) in.
 2. Via ‘Document opsturen’ stuurt u het ingevulde formulier naar ons op. Kies het onderwerp 'Aanvraagformulier Meerzorg en Maatwerktoeslag'.

Wilt u het liever per post opsturen? Dan kan naar postadres:

Zilveren Kruis Zorgkantoor
T.a.v. Afdeling Klantadvies
Postbus 353
8000 AJ Zwolle

Het persoonlijk plan geeft al een goed beeld over de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Het helpt u ook om zo goed mogelijk uit te leggen waarom u Meerzorg nodig heeft. Het beantwoorden van deze vraag is niet eenvoudig. Daarom is samenwerking met uw gedragskundige of behandelaar verplicht. U heeft ook recht op ondersteuning. U kunt ondersteuning krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Ontvangen wij uw aanvraag? Dan plannen we een afspraak met u voor een gesprek. In dit gesprek bekijken we samen met u of u in aanmerking komt voor Meerzorg.

Wilt u uw Meerzorg verlengen?

U heeft Meerzorg maar dit besluit loopt bijna af? U kunt een aanvraag indienen om uw Meerzorg te verlengen.

Ontvangt u zorg via ZIN? Uw zorgaanbieder kan de verlenging aanvragen. Wij adviseren uw zorgaanbieder om dit 3 maanden voor de einddatum van uw huidige Meerzorg in te dienen. Ontvangen wij de verlenging later, dan kan dit invloed hebben op de ingangsdatum van uw Meerzorg.

Ontvangt u zorg via een pgb? Wij adviseren u om uw verlenging maximaal 5 maanden en minimaal 3 maanden voor de einddatum van uw huidige Meerzorg bij ons in te dienen via het aanvraagformulier Meerzorg (pdf). Ontvangen wij uw verlenging na de einddatum van het actuele besluit? Dan gaat de Meerzorg in op de ontvangstdatum.