Meerzorg

Soms heeft u tijdelijk of voor langere tijd meer zorg of ondersteuning nodig. Heeft u meer nodig dan waar uw zorgprofiel recht op geeft? Dan kunt u misschien een aanvraag doen voor Meerzorg.

Meerzorg is een extra budget om zorg in te kopen bij een extreme zorgbehoefte

Met extreme zorgbehoefte bedoelen we dat de vraag naar zorg voor iemand veel zwaarder of complexer is dan bij andere cliënten met hetzelfde zorgprofiel. Meerzorg is alleen bedoeld voor zorg en ondersteuning voor mensen met lichamelijke-, verstandelijke-, psychische- en/of psychiatrische beperkingen of stoornissen.

Voordat u Meerzorg aanvraagt, adviseren wij u om eerst te kijken naar de andere mogelijkheden voor extra budget.

Meer over andere mogelijkheden voor extra budget

Meerzorg kunt u krijgen op verschillende manieren

Financiering voor Wlz-zorg kan op 2 manieren. Via Zorg in Natura (ZIN) of via een persoonsgebonden budget (pgb). Bij beide vormen van financiering kunt u mogelijk Meerzorg ontvangen. De aanvraag loopt dan wel op een andere manier:

Krijgt u zorg via een pgb?

Dan vraagt u Meerzorg aan bij het zorgkantoor.

Krijgt u zorg via ZIN?

Dan vraagt uw zorgaanbieder Meerzorg aan bij het zorgkantoor. Het gaat hier om zorg via een Modulair Pakket Thuis (MPT), Volledig Pakket Thuis (VPT) of via Verblijf in een ZIN-instelling.

Ontvangt u een combinatie van pgb met ZIN? Overleg dan met uw ZIN-zorgaanbieder.

Niet iedereen kan Meerzorg krijgen

Meerzorg is alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. U kunt Meerzorg (op pgb of ZIN) aanvragen met 1 van de volgende zorgprofielen:

 • 5VG, 7VG, 8VG
 • 5LG, 6LG,7 LG
 • 3ZGaud
 • 5ZGvis
 • 7VV, 8VV
 • 6GGZ B, 7GGZ B
 • 4GGZ W

Ook op de volgende zorgprofielen kunt u Meerzorg ontvangen, maar hier is geen pgb mogelijk. Deze zorg kan dus alleen via ZIN:

 • 4 LVG, 5 LVG
 • 1 SGLVG
 • 6GGZ B, 7GGZ B
 • 5GGZ W

Of u Meerzorg nodig heeft kunt u het beste beoordelen samen met uw zorgverlener. Uw zorgverlener kan ook meedenken over andere oplossingen binnen uw bestaande budget.

Er zijn nog meer voorwaarden:

Voor Meerzorg bij een pgb zijn er andere voorwaarden dan voor Meerzorg bij ZIN. Klik op de voorwaarden die voor u gelden om ze te bekijken:

 • U heeft minimaal 25% meer budget zorg dan mogelijk is in uw zorgprofiel;
 • Uit uw cliëntprofiel, zorgplan en zorgbehoefte moet blijken dat u Meerzorg nodig heeft. Dus dat er sprake is van extreme zorgzwaarte waardoor het extra budget nodig is
 • Het is duidelijk om welke zorg en hoeveel zorg het gaat, en dat deze zorg noodzakelijk is.
 • U heeft extra budget nodig voor directe zorg handelingen. U kunt geen Meerzorg aanvragen voor het financieren van toezicht of 24-uurszorg
 • Er is geen geschikt zorgaanbod mogelijk binnen uw zorgprofiel.
 • Een gedragskundige of behandelaar heeft uw zorgplan ondertekend.
 • U krijgt de zorg van minimaal 1 professionele zorgverlener.
 • U komt niet in aanmerking voor een andere regeling voor extra budget, zoals EKT, PAB, Beademingstoeslag, Maatwerktoeslag Dure dagbesteding of Maatwerktoeslag kind;
 • U komt in aanmerking of maakt reeds gebruik van een van deze regelingen maar dit is niet voldoende;
 • Minstens één professionele zorgverlener met het deskundigheidsniveau van verpleegkundige, SPH’er of vergelijkbaar is direct betrokken bij de zorg;
 • Uw aanvraag is onderbouwd en ondertekend door een gedragskundige/behandelaar die bij uw zorgsituatie is betrokken (of eventueel, in overleg met het zorgkantoor, uw huisarts);
 • In uw aanvraag staat duidelijk onderbouwd welke zorg u nodig heeft en hoeveel.
 • U verantwoord thuis kunt wonen.
 • In bijlage 2 van de regeling Mogelijkheden voor extra budget in 2020 staan de voorwaarden beschreven van verantwoord thuis wonen.

2 voorwaarden gelden bij elke vorm van ZIN:

 • Iemand moet in uren minimaal 25% meer zorg nodig hebben, dan is opgenomen in het (hoogs mogelijk) geïndiceerde of het toegewezen zorgprofiel; én
 • Iemand moet een indicatiebesluit voor zorgprofiel: 7VV, 8VV, 5VG, 7VG, 8VG, 4LVG, 5LVG, 1SGLVG, 5LG, 6LG, 7LG, 3ZGaud, 5ZGvis, 4GGZW, 5GGZW, 6GGZB of 7GGZB hebben.

Bij de verschillende vormen van financiering (MPT, VPT of Verblijf) gelden verschillende extra voorwaarden. En ook gaat het aanvragen van de Meerzorg gaat anders. Uw zorgaanbieder kan u hierbij helpen. De precieze voorwaarden voor Meerzorg bij ZIN staan in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2021 (pdf). Voor Meerzorg thuis bij MPT staat meer informatie bij hoofdstuk 3.3.8. Voor Meerzorg bij Verblijf of MPT staat meer informatie in bijlage H

Meer informatie voor zorgaanbieders voor de aanvraag Meerzorg

Heeft u vragen of wilt u meerzorg aanvragen?

Ontvangt u zorg via ZIN? Neem dan contact op met uw zorgaanbieder over de mogelijkheden van Meerzorg.

Ontvangt u zorg via een pgb?

 1. U vult het aanvraagformulier Meerzorg (pdf) in.
 2. Via ‘Document opsturen’ stuurt u het ingevulde formulier naar ons op. Kies het onderwerp 'Aanvraagformulier Meerzorg en Maatwerktoeslag'.

Wilt u het liever per post opsturen? Dan kan naar postadres:

Zilveren Kruis Zorgkantoor
T.a.v. Afdeling Klantadvies
Postbus 353
8000 AJ Zwolle

Het persoonlijk plan geeft al een goed beeld over de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Het helpt u ook om zo goed mogelijk uit te leggen waarom u Meerzorg nodig heeft. Het beantwoorden van deze vraag is niet eenvoudig. Daarom is samenwerking met uw gedragskundige of behandelaar verplicht. U heeft ook recht op ondersteuning. U kunt ondersteuning krijgen van een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Ontvangen wij uw aanvraag? Dan plannen we een afspraak met u voor een gesprek. In dit gesprek bekijken we samen met u of u in aanmerking komt voor Meerzorg.