Rekentools

Hier vindt u rekentools voor de modules kwetsbare ouderen, POH-GGZ, POH-s (vanaf 1 januari 2024 heet dit Taakdelegatie) en praktijkmanager. U kunt per module een tariefberekening maken voor uw praktijk.

Vanaf 2024 publiceren we geen rekentool meer voor Service en Bereikbaarheid, omdat deze rekenkundig niets toevoegt.