Huisartsenzorg

Wij vinden het belangrijk dat de professionals in de huisartsenpraktijk voldoende tijd hebben om te doen waar ze goed in zijn: vertrouwde en kundige zorg voor hun patiënten. Dat de zorg is afgestemd op de persoonlijke gezondheidssituatie en doelen van de patiënt en de huisarts de rol van poortwachter invult. De patiënt heeft – daar waar het kan – regie over zijn eigen zorgproces. Zorgverlening vindt waar mogelijk plaats in zijn vertrouwde omgeving. Deze aanpak is gedreven door onze overtuiging dat iedereen recht op zorg heeft, zorg die naadloos aansluit op behoefte en levensfase. Om zorg in de laatste levensfase zo persoonsgericht als mogelijk te maken, stimuleren we huisartsen gebruik te maken van behandelwensgesprekken.

Hulp bij start huisartsenpraktijk

Door actief huisartspraktijken te ondersteunen bij hun start leggen we de basis voor een toegankelijkere huisartsenzorg. Waar nodig ondersteunen we nieuwe huisartspraktijken op alle vlakken: gerichte adviezen voor een praktijkstart of benodigde financiële ondersteuning in geval van continuïteitsproblemen. We helpen bij regelzaken, aandachtpunten bij praktijkovername en het contact met de verzekeraar. Ook sturen we bijvoorbeeld verzekerden een brief in welke praktijk ze terechtkunnen.

Kracht van technologie

We omarmen de kracht van technologie door digitale monitoring in de ketenzorg te integreren. Daardoor worden patiënten gewoon vanuit huis actief betrokken bij hun zorgproces. Hiervoor maken we afspraken met regio organisaties. We gaan er vanuit dat patiënten inmiddels online een afspraak kunnen maken. Of denk aan triage tools. In onze contracten hebben we hiervoor de module service en bereikbaarheid. Met de regio organisaties gaan we ook werken aan een digitaal portaal. Naast het inzien van het medisch dossier, kan een patiënt gemakkelijk, veilig en snel verschillende medische zaken regelen. Denk aan het indienen van een e-consult of het aanvragen van een herhaalrecept.

Bruggen bouwen

Samenwerking tussen zorgaanbieders is een belangrijk randvoorwaarde voor goede zorg. Dit bereiken we door in te zetten op goede onderlinge afstemming op wijk- en regioniveau. We bouwen bruggen tussen verschillende zorgaanbieders in de ouderenzorg en slaan de brug met het sociaal domein. Een voorbeeld is het stimuleren van Welzijn op Recept. Daarmee kan een huisarts een patiënt verwijzen naar een welzijnscoach. Zo optimaliseren we de zorg voor onze kwetsbaarste ouderen. Grote uitdaging is of het ons samen met huisartsen lukt om de toenemende zorgvraag af te buigen: niet alles hoort in de zorg en versterken van de zelfregie is belangrijk.

Ook interessant

Preventie

Een gezondere toekomst door preventie.

Digitale zorg

Iedereen heeft recht op digitale zorg. 

Acute zorg

Acute zorg vraagt om herontwerp.