Tarieven

Voor vragen over tarieven en codes in uw software neemt u contact op met uw HIS-softwareleverancier. De tarieven vindt u bij beleid & contract.

Vragen & antwoorden

Zilveren Kruis juicht het horizontaal doorverwijzen onder huisartsen toe. Verrichtingen die in de eerstelijn kunnen worden gedaan, worden daar idealiter ook gedaan. De huisarts die de verrichting uitvoert, declareert de prestatiecode die hoort bij de verrichting. Iedere huisarts kan declareren voor een willekeurige patiënt, dus ook voor een patiënt van een andere huisarts.

Het tarief voor de M&I-verrichting is een tarief inclusief de vergoeding voor de tijd, die wordt besteedt aan het uitvoeren van de M&I-verrichting. De handelingen, die vooraf gaan aan het uitvoeren van de M&I-verrichting, zoals uitgebreide uitvraag van klachten en hulpvraag, vraagverheldering, lichamelijk onderzoek, diagnostiek en het advies, zijn geen onderdeel van het tarief van de M&I-verrichting. Deze handelingen kunnen separaat in rekening gebracht worden op basis van de besteedde tijd als regulier consult of een van de varianten hiervan. Indien voorafgaand aan de M&I-verrichting hulpvragen los van de M&I-verrichting worden beantwoord, kunnen deze als consult naast de M&I-verrichting in rekening worden gebracht.

Afgewezen declaratie

Bekijk de meest voorkomende afwijsredenen mét de oplossing.

Over VECOZO en Vektis

Kom meer te weten over VECOZO en Vektis. En bekijk veelgestelde vragen over declareren en vorderingen.