""

Zorginkoopbeleid 2021

Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis.
Lees het voorwoord

Zorginkoopbeleid 2021

Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis.
Lees het voorwoord

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Als marktleider voelen we ons verantwoordelijk in onze kernregio’s de transformatie te realiseren. En nemen regie om toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van (acute) zorg te beschermen.

Lees verder over strategie

Innovatie

Innovaties die we stimuleren sluiten aan bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Focus ligt daarbij op het verplaatsen van zorg naar de thuissituatie. Nieuwe technologie maakt behandelingen minder ingrijpend.

Lees verder over innovatie

Kwaliteit

We experimenteren met contracten die zijn gebaseerd op integrale zorgkosten en uitkomsten van zorg. Uitkomsten die voor onze klanten waarde toevoegen.

Lees verder over kwaliteit

Inkooponderwerpen

Bekijk hier het beleid voor uw specifieke zorgsoort. Of andere inkooponderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn. Zilveren Kruis koopt ook zorg in voor FBTO, Interpolis en Pro Life. Het Zilveren Kruis zorginkoopbeleid 2021 is daarom ook van toepassing voor deze labels.