Digitale zorg

We geloven dat digitalisering een cruciale rol speelt bij het toegankelijk houden van de zorg. Dit vraagt om acceptatie en implementatie van transformaties op grote schaal. Digitalisering zorgt er voor dat we zelf meer inzicht hebben in onze gezondheid en wat daarvoor belangrijk is. We zien ook dat nieuwe technieken, zoals artificial intelligence mogelijkheden creëren. Dat geeft een 'boost’ aan de impact die digitale en hybride zorg kunnen hebben. Door data beschikbaar te maken en te delen, ontstaat meer inzicht: zowel voor de patiënt als de betrokken zorgverleners. Mensen krijgen daarmee meer regie over welke zorg ze krijgen. Zorg wordt in hun eigen omgeving georganiseerd. Zo dragen we bij aan passende zorg.

Hoe pakken we dat aan?

  1. We zetten in op digitale consulten. Maken in de 1e en 2e lijn, de GGZ en de wijkverpleging afspraken over een groeiende beschikbaarheid van digitale zorg. We helpen bij het selecteren van de tooling en maken de transitie naar hybride zorgprocessen mede mogelijk. Digitaal als het kan is daarbij ons uitgangspunt. 
  2. We geloven in digitale monitoring en begeleiding waarmee chronische patiënten inzicht hebben in hun actuele gezondheidssituatie en er tijdig ingegrepen wordt als daar aanleiding voor is. We focussen, samen met zorgaanbieders uit de 1e en 2e lijn, op doelgroepen waarvoor de impact groot is. En maken afspraken over de vergoeding. Ons doel is dat het aantal patiënten met digitale monitoring en begeleiding fors stijgt. Zo verbeteren we de zorg.
  3. Soms is geen zorg de beste zorg. Omdat het niet nodig is, omdat de patiënt zelf vaardig genoeg is of omdat het niet past bij wat de patiënt zelf wil. We versterken eigen regie en zelfredzaamheid door het beschikbaar maken van persoonlijke zorgdata en informatie over behandelingen en mogelijke behandelkeuzes. Samen beslissen over passende zorg door patiënt en zorgverlener wordt zo mogelijk.

We bevorderen gegevensuitwisseling

We zijn als de grootste zorgverzekeraar in onze kernregio's in Nederland intensief betrokken bij de keuzes over data infrastructuur, gegevensuitwisseling en die data beschikbaar maken voor iedereen persoonlijk. Sturing op adoptie van landelijke standaarden en concrete afspraken over tijdspad en implementatie zorgen voor de juiste richting en voortgang. Patiënten én zorgaanbieders profiteren daarvan. We delen voorbeelden met zorgaanbieders zodat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden en meer mensen toegang krijgen tot deze toepassingen.

Ook interessant

Preventie

Een gezondere toekomst door preventie.

Acute zorg

Acute zorg vraagt om herontwerp.

Huisartsenzorg

Iedereen heeft recht op een huisarts.