Visie en beleid

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.

De basis voor ons inkoopbeleid

Vanuit een brede kijk op gezondheid stimuleren en helpen we onze verzekerden om gezonder te leven en te werken en daarmee gezondheid letterlijk dichterbij te brengen. En als zij zorg nodig hebben, dan zorgen we ervoor dat ze die zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving krijgen. Met een toenemend personeelstekort in de zorg, is onze rol om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, belangrijker dan ooit.

Transformatieplannen

We nemen het voortouw om noodzakelijke hervormingen van het zorglandschap tot stand te brengen en bij te dragen aan het duurzaam betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg Als markleider voelen we ons hier verantwoordelijk voor. En nemen nadrukkelijk de regie om toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van (acute) zorg te beschermen. We stimuleren en faciliteren partijen die mee veranderen. Op alle aspecten van de Juiste Zorg op de Juiste Plek om zo gezondheid dichterbij te brengen. Voor iedereen.

Meer over transformatieplannen

Digitale zorg

COVID-19 liet zien dat digitalisering en zorg naar huis brengen nodig zijn om zorg toegankelijk te houden. Dat het kan en dat verzekerden het willen. Digitalisering is daarmee een belangrijk onderdeel van de transformatie van zorg. Samen met u versnellen we graag de ingeslagen weg door de nodige randvoorwaarden te creëren. Door het delen van ervaringen en het stimuleren van opschaling van digitale innovaties en het verbinden van partners. Zo realiseren we doorbraken die nodig zijn voor verdere digitalisering van zorg.

Lees verder over digitalisering

Innovatie

Innovatie van zorg is essentieel om dat we weten dat de zorg van nu niet in staat is de uitdagingen op te vangen die we hebben ten aanzien van personeelstekorten, betaalbaarheid en behoud van toegankelijkheid en kwaliteit. Innovaties die we stimuleren richten zich op digitale zorg en het verplaatsen van zorg naar huis. Daarmee creëren we ruimte voor nieuwe behandelingen. We maken dit mogelijk via ons inkoopbeleid per zorgsegment. Daarnaast bieden we ook financiering via onze stichtingen

Lees meer over de financiering van innovatie

Zorgtransformatie

Zilveren Kruis ziet 5 essentiële veranderingen die ervoor zorgen dat we ook in de toekomst verzekerd zijn van goede, toegankelijke zorg. Op basis van een regio aanpak ontwikkelen we een breed gedragen veranderagenda. En zetten we samen met zorgaanbieders, gemeenten en ons zorgkantoor stappen om de samenhang en de samenwerking in de regio te vergroten. Dat leidt er toe dat we in 2023 met steeds meer zorgaanbieders transformatie afspraken maken.

Lees verder over zorgtransformatie

Zoveel mooie initiatieven. Dat vind ik gaaf!

Allereerst enorme dank aan alle medewerkers in de zorg. Jullie hebben de afgelopen jaren waanzinnig hard gewerkt. Soms kon er door quarantaine juist niet gewerkt worden waardoor het extra op de schouders van collega’s kwam. Ontzettend knap hoe iedereen het voor elkaar heeft gekregen.

We brengen zorg dichter naar huis

Het mooie daarvan is dat mensen kunnen kijken welke zorg op welk moment het beste bij hen past. Door keuze te hebben uit digitaal, fysiek of beide krijgen zij meer zelfregie. Het helpt ook om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het vormt de basis voor ons inkoopbeleid.

Extra aandacht voor telemonitoring

De afgelopen jaren hebben we ingezet op apps. Zodat mensen zelf kunnen kijken hoe het met hen gaat. Wat daarbij van belang is, is ook een stukje telemonitoring. Zodat patiënten af en toe kunnen schakelen met hun dokter. Daarnaast kijken we hoe we zorg écht meer naar huis kunnen brengen. Bijvoorbeeld met chemotherapie thuis. Ook opschaling en de beschikbaarheid van zorgpersoneel zijn belangrijke aandachtspunten.

Lef om te vernieuwen

Wat ik gaaf vind, is dat er de afgelopen jaren zoveel mooie initiatieven zijn geweest. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Een zorgaanbieder moet namelijk het lef hebben om in te stappen op een verandering. Óók als dat betekent dat zij het zelf anders moeten gaan doen. Dat is natuurlijk heel spannend. Maar er zijn genoeg mensen die lef hebben getoond. En hebben bewezen dat het goed kan voor de zorg in Nederland, voor de patiënten. Dat vind ik heel gaaf!

Georgette Fijneman, directievoorzitter

Kwaliteit

Voor onze verzekerden borgen wij de basiskwaliteit van de geleverde zorg door daar contractafspraken over te maken met zorgaanbieders. Behoud en waar mogelijk verbeteren van kwaliteit heeft onze continue aandacht. Inzicht in kwaliteit draagt bij aan het kiezen voor de juiste aanbieder door onze verzekerden. En draagt bij aan keuzes rond concentratie door specialisatie van zorgaanbieders.

Duurzaamheid

Zilveren Kruis zet met ’Gezondheid dichterbij voor iedereen’ in op een duurzame samenleving. Dit doen we door het verminderen van verspilling in de zorg, het verplaatsen van zorg naar huis en het stimuleren van gezonder leven en werken.

Goede voorbeelden

Onze verzekerden ervaren steeds vaker wat 'Zorg dichterbij voor iedereen' voor hen betekent in de praktijk. We laten goede voorbeelden zien van zorgtransformatie, digitalisering en innovatie en delen deze als inspiratie voor andere zorgaanbieders. Zo dragen we bij aan het opschalen ervan. We updaten dit overzicht van goede voorbeelden gedurende het jaar.

Uw inkoopbeleid

Hier vindt u het beleid per zorgsoort. Zilveren Kruis koopt ook zorg in voor FBTO, Interpolis, De Friesland en Pro Life. Ons zorginkoopbeleid is daarom ook van toepassing voor deze labels.