Geestelijke gezondheidszorg GGZ

Informatie voor zorgaanbieders over contracteren en declareren


 

Meest gestelde vragen

In onze overeenkomst zijn de afspraken over het omzetplafond vastgelegd
Als het omzetplafond vol is gelopen vragen wij u dit bij ons te melden via zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl. Uw praktijk hoeft geen nieuwe Zilveren Kruis verzekerde patiënten meer aan te nemen.
 
Nieuwe patiënten kunnen contact opnemen met de klantenservice van hun label voor informatie over andere gecontracteerde aanbieders
Ook kunnen zij hiervoor de website van hun verzekeringslabel raadplegen. Uw praktijk hoeft geen nieuwe Zilveren Kruis verzekerde patiënten meer aan te nemen. In uw overeenkomst is opgenomen dat aanbieders binnen het omzetplafond de zorg over het jaar dienen te spreiden en bij de aanname van patiënten rekening dienen te houden met jaarlijkse (seizoens)patronen en vervolg DBC’s.

Let op: Het vollopen van het omzetplafond is geen reden om lopende behandelingen te staken
Deze dienen conform de overeenkomst volgens de professionele beroepsstandaard te worden gecontinueerd.
 

​Wilt u een afgewezen declaratie beoordelen en corrigeren voordat u deze opnieuw indient? Hiermee voorkomen we dat de declaratieregel opnieuw wordt afgewezen met dezelfde reden. Dit kost u en ons onnodig administratief werk. De reden van afwijzing vindt u in het commentaarrecord. Bekijk de meest voorkomende afwijsredenen met de oplossing.

Actueel

Er is geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat.  Lees meer
Vijf GGZ-zorgaanbieders hebben met Zilveren Kruis een voorkeurscontract voor drie jaar afgesproken voor depressiezorg. Het gaat om HSK, Lentis, Max Ernst GGZ, Mentaal Beter en Parnassia Groep. Lees meer
Zilveren Kruis gaat het declaratiesysteem voor het jaar 2013 afsluiten. Lees meer
Bekijk alle veelgestelde vragen                                                             Bekijk al het nieuws
 

Bekijk het inkoopbeleid voor 2018

Zilveren Kruis is onderdeel van Achmea