Update consultatiefunctie sociaal domein

Op 10 november 2023 publiceerde de NZa de Beleidsregel Prestaties en tarieven ggz en forensiche zorg - BR/REG-24145a. Hierin is de prestatie ‘Consultatie ggz door sociaal domein' opgenomen.

Branche partijen zijn nog in gesprek

Ze zijn in gesprek over de invulling van deze prestatie voor 2024. Wij informeren u hierover zodra er meer informatie beschikbaar is.