Inkoop Consultatiefunctie GGZ voor het sociaal domein

Zilveren Kruis start met de inkoop van de prestatie consultatie GGZ door het sociaal domein.

Leidraad Consultatiefunctie GGZ voor het sociaal domein is gepubliceerd

Op 1 maart publiceerde de brancheverenigingen de Nederlandse GGZ, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland de leidraad voor de Consultatiefunctie GGZ voor het sociaal domein.
Deze leidraad biedt de kaders en randvoorwaarden waarbinnen de consultatiefunctie per 2024 wordt vormgegeven en gecontracteerd.

Bekijk de leidraad 

Gerichte inkoop consultatiefunctie GGZ voor het sociaal domein in 2024

We gaan de consultatiefunctie GGZ voor het sociaal domein in 2024 gericht inkopen. Daarvoor gaan we in komende periode een gerichte uitvraag doen bij een beperkt aantal aanbieders in de acute GGZ regio’s (Amstelland, Meerlanden, Kennemerland; Amsterdam en omgeving; Centraal Nederland; Drenthe; Friesland; Overijssel; Rotterdam en omgeving; Utrecht en omgeving; Zaanstreek Waterland Midden-Kennemerland). De inhoud waaraan het regionale plan en de offerte moet voldoen, vindt u op pagina’s 9 tot en met 11 van de leidraad.

Bent u niet aangeschreven, maar wilt u wel een offerte uitbrengen?

Zorgaanbieders uit de genoemde acute GGZ regio’s die Zilveren Kruis niet aanschrijft maar desondanks een regionaal plan en offerte willen uitbrengen, nemen daarover vooraf contact op met hun inkoper. Eventuele uit te brengen offertes kunt u uiterlijk op maandag 8 april 2024 indienen via zorginkoop.ggz@zilverenkruis.nl. Alleen complete regionale plannen en offertes nemen we in behandeling.