Machtigingen voor GGZ

Soms heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Bijvoorbeeld voor verblijf in een niet-gecontracteerde instelling. Verblijf in een gecontracteerde instelling hoeft u niet aan te vragen.
Of voor het geneesmiddel Spravato (esketamine) is soms toestemming vooraf nodig. Bijvoorbeeld als u geen overeenkomst met ons heeft en u dit middel voorschrijft bij een moeilijk behandelbare depressie. Een machtiging vraagt u eenvoudig online aan.

Vanaf 2024 vraagt u voor langdurig verblijf in een kliniek (LGGZ) vooraf een machtiging aan.

Informeert u uw cliënt dat u geen contract heeft?

Misschien krijgt onze verzekerde een lagere vergoeding. Na toestemming kunt u of uw cliënt de nota bij ons declareren.

Vergoeding consumenten

Bekijk onze zorgverzekeringen en de vergoedingen die onze verzekerden daaruit krijgen. U vindt hier ook de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg.

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.