Gezondheidssituatie per regio opnieuw in beeld

03-07-2023
Voor iedereen brengt Zilveren Kruis gezondheid dichterbij. Daar werken we al jaren aan, met name in de 11 regio’s waar wij de grootste zorgverzekeraar zijn. We brachten in onze kernregio’s opnieuw de gezondheidssituatie in kaart: met 11 verrijkte regiobeelden.
Hoe gezond zijn de mensen in Drenthe of Rotterdam? De nieuwe beelden tonen de verschillen en overeenkomsten. Ze laten ook zien dat we voor grote uitdagingen staan om de zorg maar ook het welzijn toegankelijk te houden in de toekomst.

Landelijk versus regionaal 

Het is geen nieuws dat de vraag naar zorg in Nederland stijgt. Hetzelfde geldt voor het tekort aan personeel en mantelzorgers. We worden geconfronteerd met deze uitdagingen in alle regio's. Toch zijn er ook verschillen. We noemen er een paar. Zo is het zorgwekkend dat mensen in Amsterdam over het algemeen een kortere levensverwachting hebben. Dit komt door verschillende factoren die invloed hebben op de gezondheid, zoals roken, lichaamsbeweging en gezonde voeding. In Flevoland zijn er bouwplannen in verschillende gemeenten vanwege de verwachte groei van jonge gezinnen. Dat zal leiden tot een hogere vraag naar geboortezorg en huisartsenzorg. In Utrecht worden jongeren steeds kwetsbaarder. Hun mentale gezondheid vereist aandacht, zo ook die van (jong)volwassenen.

Bekijk de regiobeelden van onze 11 kernregio’s.

Samenwerking met vele partijen 

Natuurlijk hebben we niet alleen aan de regiobeelden gewerkt. Dat deden we samen met honderden partijen, zoals zorgverleners, zorg- en welzijnsorganisaties, inwoners en gemeenten. We willen hen hartelijk bedanken voor hun bijdrage!

Van regiobeelden naar regioplannen

De regiobeelden zijn geüpdatet en aangevuld in overeenstemming met het Integraal Zorgakkoord. Deze foto's van onze 11 regio's bieden een actueel beeld van de gezondheidssituatie, de uitdagingen op het gebied van zorg en welzijn en de gezamenlijke doelen die we hebben. In de komende maanden stellen de betrokken partijen samen met ons op basis van deze regiobeelden een regioplan op. Zo blijven we eraan werken om gezondheid dichterbij te brengen en de zorg in de toekomst toegankelijk te houden.
 

Meer weten over dit artikel? Neem contact op met onze woordvoerder

Volg ons

Stel uw vragen en praat met ons mee over actuele onderwerpen.

Volg ons op: