Regiobeelden

Samen met zorgprofessionals en partners werken wij aan toekomstbestendige zorg.

Wat gebeurt er in mijn regio?

De zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Daar werken we samen met zorgprofessionals en partners aan. Want er moet iets veranderen! De zorgvraag van ouderen stijgt en personeelstekorten lopen op. Daardoor staat ook de kwaliteit onder druk. Door die urgentie ontstaan ook weer kansen. Denk aan digitale zorg en zorg dichter bij huis brengen.

Elke regio heeft zijn eigen kenmerken en behoeften

Voor regio’s waar wij de grootste zorgverzekeraar zijn, brachten we dit in beeld met feiten en cijfers. Lokaal helpen we bij het organiseren van de dialoog om vanuit het regiobeeld gezamenlijke speerpunten op te stellen. We nodigen u van harte uit om hierbij te zijn! Vervolgens kunnen zorgaanbieders op basis hiervan een transformatieplan indienen. Ook dan denken we graag mee over nieuwe initiatieven. Delen we lessen en - waar dat kan - data uit andere regio’s. Zo geven we samen vorm aan de zorg van de toekomst. Lees wat er gebeurt in uw regio.

5 essentiële veranderingen

Passende zorg is de norm, maar welke veranderingen vraagt dat? Wij zien 5 essentiële veranderingen om gezondheid dichterbij te brengen. Ze leiden tot gezondheidswinst voor iedereen, meer kwaliteit van leven én zorg, meer zorg op maat, meer preventie en minder kosten.

Naar 5 essentiële veranderingen