Ontevreden over onze zorgverzekering?

Geef uw klacht aan ons door. Dat kan op een van de onderstaande manieren.

Via het klachtenformulier

Vul het klachtenformulier zo volledig mogelijk in zodat we uw klacht zo goed mogelijk in behandeling kunnen nemen.

Naar het klachtenformulier

Via de telefoon

071 - 751 00 52

Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 20.00 uur
Zaterdag 9.00 - 13.00 uur

Als de wachttijd langer is dan 5 minuten, dan kunt u uw telefoonnummer achterlaten en dan bellen wij u terug.

Per post

Klantsignaalmanagement
Antwoordnummer 2241
8000 VB ZWOLLE

Let op: vermeld uw persoonlijke gegevens en uw telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig.

Wij vinden een snelle klachtafhandeling belangrijk

Uw klacht wordt opgenomen in ons klachtenregistratiesysteem. Binnen 5 werkdagen geven wij u een  inhoudelijke reactie op uw klacht. Lukt dit niet dan informeren wij u.

U heeft een klacht over uw premieschuld

Bent u het niet eens met uw premieschuld? En ontving u een brief waarin staat dat uw premieschuld is opgelopen tot 4 maandpremies? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij Klantsignaalmanagement. Uw bezwaar moet binnen 4 weken na dagtekening van deze brief door ons ontvangen zijn. Zolang u geen schriftelijke reactie op uw bezwaar heeft gekregen, melden wij u niet aan bij het Zorginstituut Nederland.

U kunt een herbeoordeling aanvragen

Wij doen ons best om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. Toch kan het voorkomen dat u het niet met ons eens bent. U vraagt een herbeoordeling schriftelijk of via het klachtenformulier bij ons aan. In de herbeoordeling geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht. De herbeoordeling wordt door een andere collega gedaan dan de 1e klachtbehandelaar. Binnen 5 werkdagen geven wij u een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Voldoet onze herbeoordeling niet aan uw verwachtingen?

Komt u er samen met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zij werken onafhankelijk en onpartijdig. Zij helpen bij het oplossen van problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar. U dient uw klacht schriftelijk of via www.skgz.nl in. Maar let op. De SKGZ helpt u niet meer als een rechterlijke instantie uw zaak in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan. Online verkopen van goederen en diensten vallen onder de Europese verordening. Meer informatie hierover leest u op het ODR-platform.

U mag altijd naar de burgerlijke rechter stappen

Zelfs nadat SKGZ een bindend advies heeft uitgebracht. In dat geval kijkt de rechter alleen procedureel naar de klacht. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl. U kunt hier ook opzoeken bij welke rechtbank u eventueel terecht kunt.