Behandeling van uw klacht

Lees over onze klachtenprocedure: wanneer u van ons een reactie op uw klacht kunt verwachten, wat u kunt doen als u een klacht heeft over uw premieschuld. Of wat u kunt doen als u het niet met onze reactie eens bent. 

Wij vinden een snelle klachtafhandeling belangrijk

Uw klacht wordt opgenomen in ons klachtenregistratiesysteem. Binnen 5 werkdagen geven wij u een  inhoudelijke reactie op uw klacht. Lukt dit niet dan informeren wij u.

Als u een klacht heeft over uw premieschuld

Bent u het niet eens met uw premieschuld? En ontving u een brief waarin staat dat uw premieschuld is opgelopen tot 4 maandpremies? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij Klantsignaalmanagement:

Klantsignaalmanagement
Antwoordnummer 2241
8000 VB ZWOLLE

Let op: vermeld uw persoonlijke gegevens en uw telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig.

Uw bezwaar moet binnen 4 weken na dagtekening van de brief door ons ontvangen zijn. Zolang u geen schriftelijke reactie op uw bezwaar heeft gekregen, melden wij u niet aan bij het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

U kunt een herbeoordeling aanvragen

Wij doen ons best om uw klacht zo goed mogelijk af te handelen. Toch kan het voorkomen dat u het niet met ons eens bent. U vraagt een herbeoordeling schriftelijk of via het klachtenformulier bij ons aan. In de herbeoordeling geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht. De herbeoordeling wordt door een andere collega gedaan dan de 1e klachtbehandelaar. Binnen 5 werkdagen geven wij u een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Komt u er na herbeoordeling toch niet uit met ons?

Dan kunt u uw klacht laten beoordelen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zij werken onafhankelijk en onpartijdig. Zij helpen bij het oplossen van problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar. U dient uw klacht schriftelijk of via www.skgz.nl in. Maar let op. De SKGZ helpt u niet meer als een rechterlijke instantie uw zaak in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan. Online verkopen van goederen en diensten vallen onder de Europese verordening. Meer informatie hierover leest u op het ODR-platform.

U mag altijd naar de burgerlijke rechter stappen

Zelfs nadat SKGZ een bindend advies heeft uitgebracht. In dat geval kijkt de rechter alleen procedureel naar de klacht. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl. U kunt hier ook opzoeken bij welke rechtbank u eventueel terecht kunt.